{}
Complementary Content
Tools

Ponuda nekretnina i pokretnina

Saznajte više

 

Prodaja putem suda

Stanovi

 • Stan i garaža - Modriča
  • Karakteristike: Stan i garaža
   Lokacija: Modriča 
   Ukupna površina nekretnine: 80,00 m2 i 20,00 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 111.929,17 KM
   Datum održavanja prodaje: 08.10.2021. godine u 11h
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Modriči
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba
    

 • Stan - Sarajevo
  • Karakteristike: Stan
   Lokacija: Sarajevo
   Ukupna površina nekretnine: 93,00 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 234.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 19.10.2021. u 11:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Stan - Sarajevo
  • Karakteristike: Stan
   Lokacija: Sarajevo
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 254.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 19.10.2021. u 11:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Stan - Breza
  • Karakteristike: Stan
   Lokacija: Breza
   Ukupna površina nekretnine: 54,00 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 21.168,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 18.11.2021. u 10:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Visokom
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Stan - Kozarska Dubica
  • Karakteristike: Stan
   Lokacija: Kozarska Dubica
   Ukupna površina nekretnine: 43,50 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 30.845,14 KM
   Datum održavanja prodaje: 14.10.2021. u 13:30 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Kozarskoj Dubici
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

Kuće

 • Kuća sa dvorištem - Sarajevo
  • Karakteristike: Kuća i dvorište 
   Lokacija: Sarajevo
   Ukupna površina nekretnine: 510 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 1.101.570,00  KM
   Datum održavanja prodaje: 10.12.2021. godine u 09:00 h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon:  00387 33 287-183, 00387 33 287-554

 • Kuća sa dvorištem - Široki Brijeg
  • Karakteristike: Kuća sa dvorištem
   Lokacija: Široki Brijeg
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 287.307,25 KM
   Datum održavanja prodaje: 26.10.2021. u 8:30 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Širokom Brijegu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Kuća sa dvorištem - Živinice
  • Karakteristike: Kuća sa dvorištem
   Lokacija: Živinice
   Ukupna površina nekretnine: 85,00 m2 + 245,00 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 79.146,06 KM
   Datum održavanja prodaje: 08.10.2021. u 11:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Živinicama
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Kuća, dvorište i njiva - Mostar
  • Karakteristike: Kuća, dvorište i njiva Raštani - Mostar
   Lokacija: Mostar
   Ukupna površina nekretnine: 1077 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 139.300,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 18.10.2021. godine u 09:30 h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Mostaru
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon:  +387 33 287-183, +387 36 398-334

 • Kuća i zemljište - Glamoč
  • Karakteristike: Kuća, zgrada i dvoriste 
   Lokacija: Glamoč
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 212.292,14KM
   Datum održavanja prodaje: 05.11.2021. u 14:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Livnu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 251-721, +387 36 398-322

Poslovni objekti

 • Poslovni objekat i dvorište - Sarajevo
  • Karakteristike: Poslovni prostor
   Lokacija: Sarajevo
   Ukupna površina nekretnine: 1840,00 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 1.806.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 19.10.2021. u 11:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevo
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Poslovni prostor - Tešanj
  • Karakteristike: Poslovni prostor
   Lokacija: Tešanj
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 69.705,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 29.09.2021. u 11:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Tešnju
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

Zemljište

 • Zemljište - Sarajevo
  • Karakteristike: Njiva
   Lokacija: Sarajevo
   Ukupna površina nekretnine: 360,00 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 5.040,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 02.11.2021. u 11:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Zemljište - Sarajevo
  • Karakteristike: Zemljište
   Lokacija: Sarajevo
   Ukupna površina nekretnine: 844m2 / 1906m2 / 94m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 104.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 19.10.2021. u 11:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Zemljište i objekat - Bihać
  • Karakteristike: Zemljište
   Lokacija: Bihać
   Ukupna površina nekretnine: 1200 m2 / 5860m2 / 10700m2 / 330m2 / 49m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Datum održavanja prodaje: 14.10.2021. u 9:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Bihaću
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Zemljište - Gradačac
  • Karakteristike: Zemljište
   Lokacija: Gradačac
   Ukupna površina nekretnine: 609m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 30.450,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 14.10.2021.
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Gradačcu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Zemljište - Kalesija
  • Karakteristike: Zemljište
   Lokacija: Kalesija
   Ukupna površina nekretnine: 500m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 74.522,70 KM
   Datum održavanja prodaje: 05.10.2021. u 11:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Kalesiji
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Zemljište - Gradiška
  • Karakteristike: Dvije njive
   Lokacija: Gradiška
   Ukupna površina nekretnine: 263m2 / 4603m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 97.243,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 19.10.2021. u 9:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Gradišci
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 • Zemljište - Velika Kladuša
  • Karakteristike: Zemljište
   Lokacija: Velika Kladuša
   Ukupna površina nekretnine: 1145m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 241.771,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 08.10.2021. u 8:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Velikoj Kladuši
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287-183, +387 33 287-554

 

Prodaja stečene imovine/imovine Banke

 

 

 

 

 

Na vrh