{}
Complementary Content
Tools

Ponuda nekretnina i pokretnina

Saznajte više

 

Prodaja putem suda

Stanovi

  Kuće

   Poslovni objekti

   • Poslovna zgrada - Banja Luka
    • Karakteristike: Poslovna zgrada 
     Lokacija: Banja Luka, Glamočani Trebinje – Svetosavska br. 99
     Ukupna površina nekretnine: 3563 m2
     Tip prodaje: javno nadmetanje (I sudska prodaja)
     Cijena: pogledati u zaključku suda
     Datum održavanja prodaje: 13.12.2023. godine u 12:00 h
     Mjesto održavanja prodaje: Okružni privredni sud Banja Luka
     Detaljne informacije: U prilogu Zaključak suda
     Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba
     Kontakt telefon: +387 (0) 61 687 316

   Zemljište

    Motorna vozila

     Oprema

       

      Prodaja stečene imovine/imovine Banke

      Stanovi

      • Stan Modriča
       • Karakteristike: Stan
        Lokacija stana: Berlinska br. 2a, Modriča
        Ukupna površina stana: 80 m2
        Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
        Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
        Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
        Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
        Detaljne informacije: LINK
        Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
        Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

      Kuće

      • Kuća i garaža u Sarajevu
       • Karakteristike: Kuća površine 318 m2 i garaža 44 m2
        Lokacija: Humska 328, Sarajevo
        Ukupna površina nekretnine: 362 m2 
        Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
        Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
        Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
        Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
        Detaljne informacije: LINK
        Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
        Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637 

      Poslovni objekti

      • Poslovni prostor - Mostar
       • Karakteristike: Poslovni prostor
        Lokacija: Ulica Kneza Višeslava bb, Mostar
        Ukupna površina nekretnine: 310 m2
        Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
        Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
        Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
        Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
        Detaljne informacije: LINK
        Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
        Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

      • Privredna zgrada i ekonomsko dvorište - Sarajevo, Ilidža
       • Karakteristike: Privredna zgrada i ekonomsko dvorište
        Lokacija: Sarajevo, Ilidža, Hrasnica, Industrijska zona Famos
        Ukupna površina nekretnine: 2.062,75 m2
        Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
        Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
        Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
        Detaljne informacije: LINK
        Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
        Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637
         

      • Poslovni prostori i garaža - Šamac
       • Karakteristike: Osam (8) poslovnih prostora i jedan (1) garažni prostor
        Lokacija imovine: Križanje ulica Cara Lazara bb i Kralja Aleksandra i Karađorđevića bb
        Ukupna površina poslovnih prostorija: 3.081,54 m2
        Ukupna površina garaže: 229,68 m2
        Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
        Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
        Detaljne informacije: LINK
        Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
        Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637
         

       

      Na vrh