{}
Complementary Content
Tools

Ponuda nekretnina i pokretnina

Saznajte više

 

Prodaja putem suda

Stanovi

 • Trosoban stan - Bijeljina
  • Karakteristike: Trosoban stan - Bijeljina
   Ukupna površina nekretnine: 105 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 168.000,00  KM
   Datum održavanja prodaje: 01.02.2023. u 08:30 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Bijeljini
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK
   Kontakt informacije: 
   kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 251 722
    

Kuće

 • Stambeno poslovna kuća i dvorište - Bosanska Krupa
  • Karakteristike: Stambeno poslovna kuća i dvorište
   Lokacija: Bosanska Krupa
   Ukupna površina nekretnine: 209 m2 i njiva 6 kl.  povrsine 824 m2
   Tip prodaje: Drugo ročište za prodaju nekretnine 
   Cijena: 255.844,00 KM 
   Datum održavanja prodaje: 09.02.2023. godine 
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud Bosanska Krupa ar
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt telefon:
    033251721 I 036 398 322.

 • Kuća, zgrada i dvorište - Glamoč
  • Karakteristike: Kuća, zgrada i dvorište 
   Lokacija: Glamoč
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 212.292,14KM
   Datum održavanja prodaje: 10.01.2023 . u 12:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Livnu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 251-721, +387 36 398-322

 • Kuća, dvorište, njiva - Prijedor
  • Karakteristike: Kuća, dvorište, njiva
   Lokacija: Prijedor
   Ukupna površina nekretnine: 6089 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 262,188.54  KM
   Datum održavanja prodaje: 07.02.2023.  u 12:00 h 
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Prijedoru
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK

   Kontakt informacije: kasna.naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 (0) 33 251 720

Poslovni objekti

 • Poslovni prostor sa zemljištem - Banja Luka
  • Karakteristike: Poslovni prostor sa zemljištem
   Lokacija: Banja Luka – raskrižje ul. Knjaza Miloša 1 i ul. Ivana Gorana Kovačevića
   Ukupna površina nekretnine: 1217 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje ( II sudska prodaja)
   Cijena: 1.459.366,31 KM
   Datum održavanja prodaje: 10.11.2022. godine u 12h
   Mjesto održavanja prodaje: Okružni privredni sud Banja Luka
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor - Trebinje
  • Karakteristike: Poslovni prostor 
   Lokacija: Trebinje
   Ukupna površina nekretnine: 42,38  m2
   Tip prodaje: Drugo  ročište za prodaju nekretnine
   Cijena: 60.577,55 KM 
   Datum održavanja prodaje: 11.11.2022. godine 
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Trebinju 
   Detaljne informacije: LINK 
   Kontakt telefon: 033251721 i 036 398 322.
    

 • Poslovni prostor - Restoran sa kuhinjom i terasom - Fojnica
  • Karakteristike: Poslovni prostor - Restoran sa kuhinjom i terasom
   Lokacija: Fojnica – Ul. Banjska br. 3
   Ukupna površina nekretnine: 464 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (II sudska prodaja)
   Cijena: 928.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 24.11.2022. godine u 09:30 h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Kiseljaku
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: +387 (0) 61 687 316, lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor u okviru zgrade Hotela Tuzla - Tuzla
  • Karakteristike:  Poslovni prostor u okviru zgrade Hotela Tuzla – Grad Tuzla
   Lokacija: ZAVNOBiH-a 13, Tuzla
   Ukupna površina nekretnine: 72 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 200.880,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 15.12.2022. godine u 12h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud Tuzla
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor - Trebinje
  • Karakteristike: Poslovni prostor 
   Lokacija: Trebinje 
   Ukupna površina nekretnine: 42,38  m2
   Tip prodaje: Drugo  ročiste za prodaju nekretnine
   Cijena: 60.577,55 KM 
   Datum održavanja prodaje: 17.03.2023. godine 
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Trebinju 
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt telefon:  033251721 I 036 398 322.
    

 • Poslovno proizvodni objekat - Kozarska Dubica
  • Karakteristike: Poslovno proizvodni objekat (vanknjižni sa odobrenjem za građenje)
   Lokacija: Kozarska Dubica
   Ukupna površina nekretnine: 3505 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 531.684,92 KM
   Datum održavanja prodaje: 30.01.2023. godine, u 11:00 časova, 
   Mjesto održavanja prodaje: Okružni privredni sud u Prijedoru
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

Zemljište

 • Njiva - Varoška Rijeka
  • Karakteristike: Njiva šeste klase Varoška Rijeka
   Ukupna površina nekretnine: 401 m2
   Tip prodaje: Javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 120.000,00  KM
   Datum održavanja prodaje:  06.02.2023. u 12:00  sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud Bos. Krupa
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK

   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287 554
    

 • Njiva - Bijeljina
  • Karakteristike: Njiva
   Lokacija: Bijeljina
   Ukupna površina nekretnine: 14829 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 87.491,10 KM
   Datum održavanja prodaje: 24.1.2023. godine, u 11:20 časova, 
   Mjesto održavanja prodaje: Okružni privredni sud u Bijeljini
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Njiva - Dragočaj
  • Karakteristike: Njiva 5. klase (sa izgrađenom kućom)
   Ukupna površina nekretnine: zemljiste 1062 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 55,120,00  KM
   Datum održavanja prodaje: 20.01.2023. u 09:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Banjaluci
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK

   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 251 720
    

Motorna vozila

 • Peugeot 206
  • Karakteristike: Automobil Peugeot 206
   Lokacija: Tuzla
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 3.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 23.01.2023. godine, u 08:30 časova
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud Tuzla, kancelarija 241
   Detaljne informacije:  LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 

Prodaja stečene imovine/imovine Banke

Stanovi

 • Stan i garaža - Modriča
  • Karakteristike: Stan i garaža
   Lokacija stana: Berlinska br. 2a, Modriča
   Lokacija garaže: Dositeja Obradovića br. 30, Modriča
   Ukupna površina stana: 80 m2
   Ukupna površina garaže: 20 m2
   Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
   Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
   Detaljne informacije:  LINK
   Kontakt informacije: elvir.chobo@raiffeisengroup.ba 

Poslovni objekti

 • Poslovni prostor - Mostar
  • Karakteristike: Poslovni prostor
   Lokacija: Ulica Kneza Višeslava bb, Mostar
   Ukupna površina nekretnine: 310 m2
   Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
   Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
   Detaljne informacije:  LINK
   Kontakt informacije: elvir.chobo@raiffeisengroup.ba 

 • Privredna zgrada i ekonomsko dvorište - Sarajevo, Ilidža
  • Karakteristike: Privredna zgrada i ekonomsko dvorište
   Lokacija: Sarajevo, Ilidža, Hrasnica, Industrijska zona Famos
   Ukupna površina nekretnine: 2.062,75 m2
   Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
   Cijena: Banka nekretninu prodaje za cijenu ne manju od 1.350.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: 
   elvir.cobo@raiffeisengroup.ba 
   lwo@raiffeisengroup.ba 

 

Na vrh