{}
Complementary Content
Tools

Ponuda nekretnina i pokretnina

Saznajte više

 

Prodaja putem suda

Stanovi

 • Stan i dvije garaže - Han Pijesak
  • Karakteristike: Stan i dvije garaže
   Lokacija: Han Pijesak
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 39.074,21 KM
   Datum održavanja prodaje: 24.06.2022. u 11:30 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u HAN Pijesku 
   Opis nekretnina koje se prodaju - ukupna vrijednost nekretnina: 
   - 39.074,21 KM jednosobnog stana upisanog u List nepokretnosti broj 12/4, KO Han Pijesak, k.c. 229, ukupne povrine 47m2, utvrdena je u iznosu od 31.759,05KM KM,
   - garaže upisane u List nepokretnosti broj 280/0, KO Han Pijesak, k.c. 209, u naravi garaza, ukupne povrine 23m2, utvrdena je u iznosu od 3.491,33 KM
   - garaže upisane u List nepokretnosti broj 280/0, KO Han Pijesak, k.é. 216, u naravi gara7a, ukupne povrine 21m2, utvrdena je u iznosu od 3.823,83 KM
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 251-721, +387 36 398-322
    

Kuće

 • Stambeni objekat i štala - Sokolovići - okolina Sokoca
  • Karakteristike: Stambeni objekat i štala
   Lokacija: Sokolovići - okolina Sokoca
   Ukupna površina nekretnine: 66+86
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 138.608,40 KM
   Datum održavanja prodaje: 21.06.2022.  u 09:00 h 
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud na Sokocu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna.naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 (0) 33 287 554
    

 • Kuća i  dvorište - Visoko
  • Karakteristike: Kuća i  dvorište 
   Lokacija: B. Mahala - Visoko
   Ukupna površina nekretnine: 450
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 106.735,10  KM
   Datum održavanja prodaje: 07.09.2022.  u 09,30
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Visokom
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna.naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 (0) 33 287 554

 • Kuća i zemljište - Drvar
  • Karakteristike: Kuća i zemljište
   Lokacija: Drvar
   Ukupna površina nekretnine: kuća - zgrada  površine 160 m2, njive, livade,  pašnjaci ukupne površine 12680 m2   
   Tip prodaje: sudska prodaja – javno nadmetanje 
   Cijena: 127.100,00 KM 
   Datum održavanja prodaje: 29.06.2022 u 12h
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Livnu – odjeljenje u Drvaru 
   Detaljne informacije: LINK 
   Kontakt informacije: 036 398-322
   Kontakt telefon: 033 251-721 
    

Poslovni objekti

 • Poslovni centar sa skladištem i zemljištem - Bihać
  • Karakteristike: Poslovni centar sa skladištem i zemljištem – LOT 1
   Lokacija: Bihać, Ul Banjalučka bb
   Ukupna površina nekretnine: 4.157 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 1.455.085,60 KM
   Datum održavanja prodaje: 22.07.2022. godine u 11h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Bihaću
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovna hala sa zemljištem - Bihać
  • Karakteristike: Poslovna hala sa zemljištem – LOT 2
   Lokacija: Bihać, Ul V Korpusa br. 26
   Ukupna površina nekretnine: 8.086,00 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 1.484.922,40 KM
   Datum održavanja prodaje: 22.07.2022. godine u 11h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Bihaću
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor – Sarajevo
  • Karakteristike: Poslovni prostor – Dobrinja, Sarajevo
   Lokacija: Sarajevo–Trg grada Prato br.4
   Ukupna površina nekretnine: 63,89 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 114.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 15.06.2022.godine, u 10:30 časova, 
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor sa zemljištem - Banja Luka
  • Karakteristike: Poslovni prostor sa zemljištem
   Lokacija: Banja Luka – ulica Knjaza Miloša 1
   Ukupna površina nekretnine: 1217 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje ( II sudska prodaja)
   Cijena: 1.459.366,31 KM
   Datum održavanja prodaje: 27.06.2022. godine u 12h
   Mjesto održavanja prodaje: Okružni privredni sud Banja Luka
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor - Drvar
  • Karakteristike: Poslovni prostor
   Lokacija: Drvar
   Ukupna površina nekretnine: 90 m2 poslovni prostor sa dvorištem  108 m2 
   Tip prodaje: sudska prodaja – javno nadmetanje 
   Cijena: 90.000,00 KM 
   Datum održavanja prodaje: 29.06.2022 u 12h
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Livnu – odjeljenje u Drvaru 
   Detaljne informacije: LINK 
   Kontakt informacije: 036 398-322
   Kontakt telefon: 033 251-721 
    

Zemljište

 • Pašnjak sa izgrađenom kućom - Kalesija - Gornji Rainci
  • Karakteristike: Pašnjak sa izgrađenom kućom
   Lokacija: Kalesija - Gornji Rainci
   Ukupna površina nekretnine: 500 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 74.522,70 KM 
   Datum održavanja prodaje: 15.06.2022.  u 10:00 h 
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Kalesiji
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna.naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 (0) 33 287 554 ; +387 (0) 62 330 761
    

 • Njiva - okolina Tešnja
  • Karakteristike: Njiva 5. klase i pristupni put
   Lokacija: Torič - okolina Tešnja
   Ukupna površina nekretnine: 656 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 24,462.00 KM
   Datum održavanja prodaje: 30.06.2022.godine u 11:00h
   Mjesto održavanja prodaje: Opcinski sud u Tešnju
   Detaljne informacije:LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon:  00387 33 251-722

 • Oranica - Srbac
  • Karakteristike: Oranica
   Lokacija: Srbac
   Ukupna površina nekretnine: 400 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 16,000.00 KM
   Datum održavanja prodaje: 30.06.2022.godine u 09:30h
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Gradišci
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon:  00387 36 398 334 
    

Motorna vozila

   

  Prodaja stečene imovine/imovine Banke

  Poslovni objekti

  • Privredna zgrada i ekonomsko dvorište - Sarajevo, Ilidža
   • Karakteristike: Privredna zgrada i ekonomsko dvorište
    Lokacija: Sarajevo, Ilidža, Hrasnica, Industrijska zona Famos
    Ukupna površina nekretnine: 2.062,75 m2
    Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
    Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
    Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
    Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
    Detaljne informacije: LINK
    Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

   

  Na vrh