{}
Complementary Content
Tools

Ponuda nekretnina i pokretnina

Saznajte više

 

Prodaja putem suda

Stanovi

 • Četverosoban stan - Sanski Most
  • Karakteristike: Stan - četverosoban
   Lokacija: Sanski Most
   Ukupna površina nekretnine: 70.95 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 77.507,20  KM
   Datum održavanja prodaje: 18.05.2023.godine u 08:30h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sanskom Mostu
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK

   Kontakt informacije: kasna-naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon:  00387 33 287 554

 • Dvosoban stan - Mostar
  • Karakteristike: Stan - dvosoban
   Lokacija: Mostar
   Ukupna površina nekretnine: 63 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 88.200,00  KM
   Datum održavanja prodaje: 16.06.2023.godine u 09:00h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Mostaru
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: 00387 36 398 334 

Kuće

 • Kuća i dvorište - Bihać
  • Karakteristike: Kuća i dvorište
   Lokacija: Bihać - Ozimice
   Ukupna površina nekretnine: 325 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 148.303,00  KM
   Datum održavanja prodaje: 31.05.2023. u 11:30 h 
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Bihaću
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna.naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 (0) 33 251 720

Poslovni objekti

 • Poslovni prostor sa zemljištem - Banja Luka
  • Karakteristike: Poslovni prostor sa zemljištem
   Lokacija: Banja Luka – raskrižje ul. Knjaza Miloša 1 i ul. Ivana Gorana Kovačevića
   Ukupna površina nekretnine: 1217 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje ( II sudska prodaja)
   Cijena: 1.459.366,31 KM
   Datum održavanja prodaje: 10.11.2022. godine u 12h
   Mjesto održavanja prodaje: Okružni privredni sud Banja Luka
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor - Restoran sa kuhinjom i terasom - Fojnica
  • Karakteristike:  Poslovni prostor - Restoran sa kuhinjom i terasom
   Lokacija: Fojnica – Ul. Banjska br. 3
   Ukupna površina nekretnine: 464 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (III sudska prodaja)
   Cijena: 928.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 16.02.2023. godine u 09:30 h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Kiseljaku
   Detaljne informacije:LINK
   Kontakt informacije: Mob: +387 (0) 61 687 316 | lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor - Trebinje
  • Karakteristike: Poslovni prostor 
   Lokacija: Trebinje 
   Ukupna površina nekretnine: 42,38  m2
   Tip prodaje: Drugo  ročiste za prodaju nekretnine
   Cijena: 60.577,55 KM 
   Datum održavanja prodaje: 17.03.2023. godine 
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Trebinju 
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt telefon:  033251721 I 036 398 322.
    

 • Poslovno proizvodni objekat - Kozarska Dubica
  • Karakteristike: Poslovno proizvodni objekat (vanknjižni sa odobrenjem za građenje)
   Lokacija: Kozarska Dubica
   Ukupna površina nekretnine: 3505 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 531.684,92 KM
   Datum održavanja prodaje: 30.01.2023. godine, u 11:00 časova, 
   Mjesto održavanja prodaje: Okružni privredni sud u Prijedoru
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor u okviru zgrade Hotela Tuzla – Grad Tuzla
  • Karakteristike: Poslovni prostor u okviru zgrade Hotela Tuzla – Grad Tuzla
   Lokacija: ZAVNOBiH-a 13, Tuzla
   Ukupna površina nekretnine: 72 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 200.880,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 27.07.2023. godine u 12h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud Tuzla
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

Zemljište

 • Njiva šeste klase - Varoška Rijeka
  • Karakteristike: Njiva šeste klase Varoška Rijeka
   Ukupna površina nekretnine: 401 m2
   Tip prodaje: Javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 120.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 06.07.2023. u 09:00 sati
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud Bos. Krupa
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 287 554

Motorna vozila

 • Volkswagen Golf - Čitluk
  • Proizvođač: VOLKSWAGEN 
   Model: GOLF
   Godina proizvodnje: 2002
   Tip prodaje: Druga javna prodaja
   Cijena: 4.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 11.04.2023. u 09:30
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Čitluku ,u sobi br 10
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK

   Kontakt informacije: sanja.blazevic@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon:  +387 36 398 334
    

 • Volkswagen Golf - Kakanj
  • Proizvođač: VOLKSWAGEN 
   Model: GOLF 5, god 2008 , 1,9 TDI 
   Godina proizvodnje: 2008
   Tip prodaje: Prva javna prodaja
   Cijena: 9.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 16.05.2023. u 08:30 h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Kaknju 
   Detaljne informacije: LINK
   Dodatne informacije: LINK
   Kontakt informacije: adis.vezic@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 33 251 722

Oprema

 • Oprema za šivanje - Travnik
  • Karakteristike: 24 pokretne stvari (cijeli popis pogledati u dijelu "Detaljne informacije")
   Lokacija: Travnik 
   Tip prodaje: Druga prodaja popisnih pokretnih stvari 
   Cijena: zbirna 101.800,00 KM 
   Datum održavanja prodaje: 31.03.2023. godine 
   Mjesto održavanja prodaje: Travnik 
   Detaljne informacije: LINK 
   Kontakt informacije:
   033 251721 i 032 209168 

 

Prodaja stečene imovine/imovine Banke

Stanovi

 • Stan i garaža - Modriča
  • Karakteristike: Stan i garaža
   Lokacija stana: Berlinska br. 2a, Modriča
   Lokacija garaže: Dositeja Obradovića br. 30, Modriča
   Ukupna površina stana: 80 m2
   Ukupna površina garaže: 20 m2
   Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
   Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
   Detaljne informacije:  LINK
   Kontakt informacije: elvir.chobo@raiffeisengroup.ba 

Poslovni objekti

 • Poslovni prostor - Mostar
  • Karakteristike: Poslovni prostor
   Lokacija: Ulica Kneza Višeslava bb, Mostar
   Ukupna površina nekretnine: 310 m2
   Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
   Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
   Detaljne informacije:  LINK
   Kontakt informacije: elvir.chobo@raiffeisengroup.ba 

 • Privredna zgrada i ekonomsko dvorište - Sarajevo, Ilidža
  • Karakteristike: Privredna zgrada i ekonomsko dvorište
   Lokacija: Sarajevo, Ilidža, Hrasnica, Industrijska zona Famos
   Ukupna površina nekretnine: 2.062,75 m2
   Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
   Cijena: Banka nekretninu prodaje za cijenu ne manju od 1.350.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: 
   elvir.cobo@raiffeisengroup.ba 
   lwo@raiffeisengroup.ba 

 • Poslovni prostori i garaža - Šamac
  • Karakteristike: Osam (8) poslovnih prostora i jedan (1) garažni prostor
   Lokacija imovine: Križanje ulica Cara Lazara bb i Kralja Aleksandra i Karađorđevića bb
   Ukupna površina poslovnih prostorija: 3.081,54 m2
   Ukupna površina garaže: 229,68 m2
   Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
   Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: 
   elvir.chobo@raiffeisengroup.ba
   lwo@raiffeisengroup.ba 
    

 

Na vrh