{}
Complementary Content
Tools

Ponuda nekretnina i pokretnina

Saznajte više

 

Prodaja putem suda

Stanovi

 • Stan - Jajce
  • Karakteristike: Stan
   Lokacija: Jajce
   Ukupna površina nekretnine: 41 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 81.194,57  KM
   Datum održavanja prodaje: 27.10.2022.godine u 10:00h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Jajcu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna-naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon:  00387 36 398 334 
    

Kuće

 • Stambeni objekat i zemlja - Marjanovac kod Velike Kladuše
  • Karakteristike: Stambeni objekat i zemlja
   Lokacija: Marjanovac kod Velike Kladuše
   Ukupna površina nekretnine: 94 + 500 + 11888 + 379 +36
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 156.071,00   KM
   Datum održavanja prodaje: 07.10.2022.  u 14,00
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Velikoj Kladuši
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna.naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 (0) 37 229 517
    

Poslovni objekti

 • Poslovni centar sa skladištem i zemljištem - Bihać
  • Karakteristike: Poslovni centar sa skladištem i zemljištem – LOT 1
   Lokacija: Bihać, Ul Banjalučka bb
   Ukupna površina nekretnine: 4.157 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 1.309.577,04 KM
   Datum održavanja prodaje: 14.09.2022. godine u 11h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Bihaću
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovna hala sa zemljištem - Bihać
  • Karakteristike: Poslovna hala sa zemljištem – LOT 2
   Lokacija: Bihać, Ul V Korpusa br. 26
   Ukupna površina nekretnine: 8.086,00 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 1.336.430,16 KM
   Datum održavanja prodaje: 14.09.2022. godine u 11h
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Bihaću
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor – Sarajevo
  • Karakteristike: Poslovni prostor – Dobrinja, Sarajevo
   Lokacija: Sarajevo–Trg grada Prato br.4
   Ukupna površina nekretnine: 63,89 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 114.000,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 15.06.2022.godine, u 10:30 časova, 
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevu
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor sa zemljištem - Banja Luka
  • Karakteristike: Poslovni prostor sa zemljištem
   Lokacija: Banja Luka – ulica Knjaza Miloša 1
   Ukupna površina nekretnine: 1217 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje ( II sudska prodaja)
   Cijena: 1.459.366,31 KM
   Datum održavanja prodaje: 27.06.2022. godine u 12h
   Mjesto održavanja prodaje: Okružni privredni sud Banja Luka
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor - Drvar
  • Karakteristike: Poslovni prostor
   Lokacija: Drvar
   Ukupna površina nekretnine: 90 m2 poslovni prostor sa dvorištem  108 m2 
   Tip prodaje: sudska prodaja – javno nadmetanje 
   Cijena: 90.000,00 KM 
   Datum održavanja prodaje: 29.06.2022 u 12h
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Livnu – odjeljenje u Drvaru 
   Detaljne informacije: LINK 
   Kontakt informacije: 036 398-322
   Kontakt telefon: 033 251-721 
    

 • Stambeno-poslovni objekat sa zemljištem - Brod
  • Karakteristike: Stambeno-poslovni objekat sa zemljištem
   Lokacija: Mocila Donja br. 100
   Ukupna površina nekretnine: 1000 m2, od toga površina pod objektima je 152 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 80.108,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 13.09.2022. godine u 12:00 h
   Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud u Derventi
   Detaljne informacije: LINK 
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Poslovni prostor – Tržni centar u Brodu
  • Karakteristike: Poslovni prostor – Tržni centar u Brodu
   Lokacija: Brod – Ul. Krajiških brigada bb
   Ukupna površina nekretnine: 18.598 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 4.992.718,00 KM
   Datum održavanja prodaje: 19.09.2022. godine, u 10:30 časova, 
   Mjesto održavanja prodaje: Okružni privredni sud u Doboju
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba

 • Stambeno poslovna kuća i dvorište - Drvar
  • Karakteristike: Stambeno poslovna kuća i dvorište
   Lokacija: Drvar
   Ukupna površina nekretnine: 532 m2 (kuca 124 02, garaža i kotlovnica 28m2 i dvorište 380 m2)
   Tip prodaje: Treće ročiste za prodaju nekretnine 
   Cijena: 171.753,61 KM 
   Datum održavanja prodaje: 26.09.2022. godine 
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Livnu, odjeljenje Drvar
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt telefon:  033251721 i 036 398 322.
    

Zemljište

 • Njive i šuma - Visoko
  • Karakteristike: Njive i šuma 
   Lokacija: Okolina Visokog
   Ukupna površina nekretnine: 1375 m2
   Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
   Cijena: 24.103,75 KM
   Datum održavanja prodaje: 31.10.2022. u 09,00
   Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Visokom
   Detaljne informacije: LINK
   Kontakt informacije: kasna.naplata@raiffeisengroup.ba
   Kontakt telefon: +387 (0) 33 287 554
    

Motorna vozila

   

  Prodaja stečene imovine/imovine Banke

  Stanovi

  • Stan i garaža - Modriča
   • Karakteristike: Stan i garaža
    Lokacija stana: Berlinska br. 2a, Modriča
    Lokacija garaže: Dositeja Obradovića br. 30, Modriča
    Ukupna površina stana: 80 m2
    Ukupna površina garaže: 20 m2
    Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
    Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
    Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
    Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
    Detaljne informacije:  LINK
    Kontakt informacije: elvir.chobo@raiffeisengroup.ba 

  Poslovni objekti

  • Poslovni prostor - Mostar
   • Karakteristike: Poslovni prostor
    Lokacija: Ulica Kneza Višeslava bb, Mostar
    Ukupna površina nekretnine: 310 m2
    Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
    Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
    Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
    Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
    Detaljne informacije:  LINK
    Kontakt informacije: elvir.chobo@raiffeisengroup.ba 

   

  Na vrh