{}
Complementary Content
Tools
 

U prvom polugodištu 2018. godine RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 756 miliona eura

 

• Neto prihod od kamata povećan za 4,4 procenta na godišnjoj osnovi i iznosi 1.663 miliona eura (prvo polugodište 2017. godine: 1.593 miliona eura)

• Prihod iz redovnog poslovanja povećan za 4,7 procenata i iznosi 2.669 miliona eura (prvo polugodište 2017. godine: 2.551 miliona eura)

• Opći administrativni troškovi smanjeni za 0,6 procenata i iznose 1.494 miliona eura (prvo polugodište 2017. godine: 1.503 miliona eura)

• Veoma pozitivan trend zabilježen kod potencijalnih gubitaka po osnovu finansijskih sredstava: 83 miliona eura (prvo polugodište 2017. godine: manje za 100 miliona)

• Dobit prije oporezivanja porasla za 20,7 procenta te iznosi 1.024 miliona eura (prvo polugodište 2017. godine: 849 miliona eura)

• Dobit poslije oporezivanja veća za 25,0 procenata i ima vrijednost od 820 miliona eura (prvo polugodište 2017. godine: 656 miliona eura)

• Konsolidovana dobit porasla za 28,7 procenata na iznos od 756 miliona eura (prvo polugodište 2017. godine: 587 miliona eura)

• U odnosu na kraj 2017. godine, koeficijent problematičnih kredita manji za 0,9 procentnih poena i iznosi 4,8 procenata

• Opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (potpuno ispunjen) je na stabilnih 12,8 procenata u odnosu na kraj godine

• Zarada po dionici porasla je na 2,21 eura (prvo polugodište 2017. godine: 1,79 eura)

 

 

Novi računovodstveni standard u pogledu finansijskih instrumenata (MSFI 9) stupio je na snagu 1. januara 2018. godine. Pored toga što je usvojila ovaj standard, RBI je također izmijenila i izgled svojih finansijskih izvještaja radi harmonizacije i sa standardima finansijskog izvještavanja (FINREP) Evropskog bankarskog regulatora (EBA). Usvajanje ovih standarda značilo je usklađivanje podataka uporedivog perioda sa uporedivim datumom izvještavanja.

 

U prvom polugodištu 2018. godine, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 756 miliona eura.

 

"Veoma smo zadovoljni našim polugodišnjim rezultatima, posebno imajući u vidu činjenicu da je očekivani gubitak od prodaje Raiffeisen Bank Polska već uključen u drugi kvartal," izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a. "RBI je na održivoj stazi rasta."

 

Prihod iz redovnog poslovanja porastao je za 5 procenata na godišnjoj osnovi ili za 119 miliona eura, te iznosi 2.669 miliona eura. Neto prihod od kamate povećan je za 4 procenta na 1.663 miliona eura, na osnovu poboljšanja od 5 baznih poena u neto kamatnoj marži te iznosi 2,48 procenata.

 

Opći administrativni troškovi manji su za 9 miliona eura u odnosu na prošlu godinu i iznose 1.494 miliona eura. Usljed poboljšanja od 2,9 procentnih poena koeficijent trošak/prihod dostigao je vrijednost od 56,0 procenata.

 

Neto otpuštanja rezervisanja u iznosu od 83 miliona eura

 

U ovom izvještajnom periodu došlo je do neto otpuštanja rezervisanja u iznosu od 83 miliona eura za potencijalne gubitke po osnovu finansijskih sredstava, gdje su potencijalni gubici po osnovu finansijskih sredstava od 100 miliona eura bili potrebni u istom periodu prošle godine. Ovaj pozitivni razvoj rezultat je dobrog makroekonomskog okruženja kad je riječ o prilivima i uspješnim naplatama potraživanja od ukupno 361 milion eura.

 

Ovo poboljšanje koeficijenta problematičnih kredita nastavljeno je i u 2018. godini; od početka godine dodatno je smanjen za 0,9 procentnih poena na 4,8 procenata s krajem juna. Usljed rasta od 6,5 procentnih poena, koeficijent pokrivenosti problematičnih kredita dostigao je vrijednost od 73,5 procenata.

 

Prognoza

 

"Budući da se pozitivan trend u pogledu troškova rizika nastavlja u drugoj polovini godine, prilagodili smo tome našu prognozu," dodao je je g.Strobl.

 

RBI će težiti da poveća obim plasiranih kredita uz prosječni godišnji procentualni rast u okviru srednjih jednocifrenih vrijednosti.

 

Očekuje se da će gubici zbog umanjenja vrijednosti po osnovu finansijskih sredstava (troškovi rizika) u 2018. godini biti ispod nivoa iz 2017. godine.

 

RBI predviđa dalje smanjenje koeficijenta problematičnih kredita na srednjoročnoj osnovi.

 

Banka ima cilj da postigne koeficijent trošak/prihod ispod 55 procenata na srednjoročnoj osnovi.

 

U narednim godinama, cilj RBI-a je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata.

 

Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava podijeliti između 20 i 50 procenata (koeficijent isplate dividende) konsolidovane dobiti.

 

Prodaja osnovnog bankarskog poslovanja u Poljskoj nije prikazana u ciljevima u ovoj Prognozi.

Na vrh