{}
Complementary Content
Tools
 

Rezultati aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine 30.06.2020.

 

Rezultati aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine 30.06.2020. godine

Datum aukcije: 30.06.2020. godine
Način određivanja cijene: Metoda višestrukih cijena
Planirani iznos emisije: 50.000.000,00 KM
Ostvareni iznos emisije: 50.000.000,00 KM
Datum uplate/poravnanja: 01.07.2020. godine

Oznaka trezorskog zapisa

FBHTZ220

Ukupan iznos pristiglih ponuda

121.010.000,00

Ukupan iznos prihvaćenih ponuda

50.000.000,00

Najviša prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

99,9701

0,03%

Ponderisana prosječna prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

99,8918

0,109%

Najniža prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

99,8004

0,20%

Ukupan iznos prikupljenih sredstava

49.945.920,05

Dospijeće

30.06.2021. godine

 

Više detalja o rezultatima aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine možete naći u prilogu u nastavku ove objave.  

Na vrh