{}
Complementary Content
Tools
 

Rezultati aukcije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine 28.05.2019. godine

 

Datum aukcije: 28.05.2019. godine 
Način određivanja cijene: Metoda višestrukih cijena
Planirani iznos emisije: 30.000.000,00 KM
Ostvareni iznos emisije: 30.000.000,00 KM
Datum uplate/poravnanja: 29.05.2019 godine

Oznaka obveznice

FBH5O119

Ukupan iznos pristiglih ponuda

96.600.000,00

Ukupan iznos prihvaćenih ponuda

30.000.000,00

Najviša prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

101,7870                                                     

0,49%

Ponderisana prosječna prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

99,8827                                                     

0,768%

Najniža prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

98,8501                                                       

0,92%

Ukupan iznos prikupljenih sredstava

29.964.809,50

Dospijeće

29.05.2026. godine

Više detalja o rezultatima aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine možete naći u prilogu u nastavku ove objave.    

Na vrh