{}
Complementary Content
Tools
 

Rezultati aukcije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine 24.09.2019. godine

 

Datum aukcije: 24.09.2019. godine 
Način određivanja cijene: Metoda višestrukih cijena
Planirani iznos emisije: 30.000.000,00 KM
Ostvareni iznos emisije: 30.000.000,00 KM
Datum uplate/poravnanja: 25.09.2019. godine 

Oznaka obveznice

FBH3O119

Ukupan iznos pristiglih ponuda

127.250.000,00

Ukupan iznos prihvaćenih ponuda

30.000.000,00

Najviša prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

101,1497                                                     

0,0001%

Ponderisana prosječna prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

99,8604                                                     

0,0967%

Najniža prihvaćena cijena uz kamatnu stopu

99,5516                                                       

0,20%

Ukupan iznos prikupljenih sredstava

29.958.110,00

Dospijeće

25.09.2022. godine

Više detalja o rezultatima aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine možete naći u prilogu u nastavku ove objave.    

Na vrh