{}
Complementary Content
Tools
 

Obavještenje za pravna lica

 

Uvažavajući sugestije i potrebe naših klijenata, obavještavamo pravna lica da je od 25.10.2021. godine poseban šalter za pravna lica dostupan svaki radni dan, u redovnom radnom vremenu poslovnice i to u poslovnicama navedenim u nastavku: 

GF Sarajevo
• Filijala Novo Sarajevo, Kolodvorska 12, Sarajevo
• Filijala Ilidža, Rustempašina bb, Ilidža

GF Banja Luka
• Filijala Banja Luka, Vase Pelagića 2, Banja Luka
• Filijala Banja Luka 2, Vojvode S. Stepanovića bb, Banja Luka

GF Mostar
• Filijala Mostar, Kneza Domagoja bb, Mostar
• Filijala Čitluk, Kralja Tomislava 43, Čitluk
• Agencija Tomislavgrad, Brigade kralja Tomislava bb, Tomislavgrad
• Filijala Široki Brijeg, Ulica  pobijenih franjevaca 3, Široki Brijeg
• Agencija Grude, Mate Bobana 2b, Grude

GF Zenica 
• Filijala Zenica, Maršala Tita bb, Zenica

GF Tuzla
• Filijala Tuzla, 15 Maja bb, Tuzla
• Agencija Živinice, Tuzlanskih odreda bb, Živinice
• Filijala Tuzla 2, RK Omega-Univerzitetska 16, Tuzla
• Agencija Gračanica, 22. divizije bb, Gračanica
• Agencija Gradačac, H. K. Gradaščevića bb, Gradačac
• Agencija Srebrenik, Radnička bb, Srebrenik
• Filijala Bijeljina, Karađorđeva bb, Bijeljina
• Filijala Brčko, Reisa Džemaludina Čauševića 10, Brčko

GF Bihać
• Filijala Bihać, Pape Ivana Pavla II 4, Bihać
• Filijala Cazin, Cazinskih brigada bb, Cazin. 

Također, od 01.11.2021. godine poseban šalter za pravna lica će svaki radni dan biti dostupan i u sljedećim poslovnicama u Sarajevu
• Filijala Centar, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
• Filijala Skenderija, Valtera Perića 20, Sarajevo
• Agencija Stari Grad, Štrosmajerova 10, Sarajevo.
 

Na vrh