{}
Complementary Content
Tools
 

Obavještenje za Pravna lica

 

Obavještavamo cijenjene klijente da od 16.09.2019. godine pri unosu naloga u Internet bankarstvo za pravna lica više neće biti moguće korištenje opcije “Gotovina” za plaćanje “Službeni put”.

Za isplatu gotovine po osnovu službenog putovanja neophodno je da u poslovnicu Banke dostavite propisno popunjen nalog i prateću dokumentaciju.

Na vrh