{}
Complementary Content
Tools

Kako aktivirati karticu?

 

Vašu novu, zamjensku ili reizdatu karticu možete aktivirati na POS terminalu u poslovnici Banke, prilikom preuzimanja kartice.

Kako da aktivirate karticu koju ste pronašli na sigurnom mjestu?

 

Karticu prijavljenu kako izgubljenu ili ukradenu, a koju ste pronašli na sigurnom mjestu, možete aktivirati u Vama najbližoj poslovnici Banke uz predodžbu ličnog identifikacijskog dokumenta.

 

Na vrh