{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen EURO BOND

Želite veći prinos? Želite štediti u Euro valuti?

Saznajte više

Raiffeisen EURO BOND

 

Želite veći prinos? Želite štediti u Euro valuti? Za Vas je Raiffeisen EURO BOND, fond namjenjen srednjoročnom ulaganju?

Apliciraj online

 

Aplicirajte online za investicijske proizvode već sada!. Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za investicijske proizvode, uz samo jednu posjetu poslovnici Banke i to prilikom potpisivanja ugovora.

 

Raiffeisen EURO BOND namijenjen klijentima koji preferiraju štednju u Euro valuti i namjeravaju štediti u srednjem vremenskom periodu (od 1 do 3 godine) te u tom periodu zahtijevaju viši prinos u odnosu na Fond Raiffeisen CASH i kojima odgovara investicijski cilj Fonda Raiffeisen EURO BOND. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, klijenti moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti uslijed promjena kamatnih stopa i s tim povezane moguće gubitke.

Osnovni podaci

 
Vrsta fonda:Obveznički
Investicijski cilj:Ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR
Kome je namijenjen:Investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:25,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,50% za ulaganja kraća od šest mjeseci
0,00% za ulaganja duža od šest mjeseci
Naknada za upravljanje:Najviše 1,50% godišnje od ukupne imovine Fonda.

 

Strategija ulaganja

 • Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja Fonda
  • Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR. Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela nasrednji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu. S obzirom na investicijski cilj, Fond je obveznički fond.

 • Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
  • Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   Obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU , te drugim zemljama članicama OECD-a, do 100% neto imovine Fonda; Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj ili garant država BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, Zemlja članica, zemlja članica CEFTA-e, ili zemlja članica OECD-a, u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima;

    

   Investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom u Bosni i Hercegovini, drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda;

    

   Depozite u finansijskim institucijama i novac na računima Fonda, do 50% neto imovine Fonda,

   repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini, do 30% neto imovine Fonda;

   Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u iznosi minimalno 90% neto vrijednosti fonda od čega prema EUR min 51% neto vrijednosti fonda;

    

   Iznimno, u određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti veći od 50% u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja efekta mogućeg pada cijena vrijednosnih papira;

    

   Fond neće biti izložen dioničkom tržištu.

 

Na vrh