Za pristup trebate imati omogućen JavaScript u browseru. / You need to enable JavaScript to visit this website.
{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen CASH

 

Važna Vam je unovčivost uloga? Želite ulagati u niskorizične finansijske instrumente? Za Vas je Raiffeisen CASH, fond namijenjen kratkoročnim ulaganjima.

Osnovni podaci

 
Vrsta fonda:Novčani fond
Investicijski cilj:Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.
Kome je namijenjen:Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, te im je važna stalna unovčivost uloga.
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*: 
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,00%
Naknada za upravljanje:1,00% od ukupne imovine Fonda godišnje

Datum obračuna prve cijene udjela: 11.01.2012. godine

Početna vrijednost udjela: 100,00 KM

Valuta fonda: BAM

 • Strategija ulaganja
  • Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz ostvarenje što veće stabilnosti cijene udjela Fonda. S obzirom na investicijski cilj Fonda, Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čije dospijeće nije duže od godinu dana. Pored navedenog, strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

 • Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
  • Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   Obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama Evropske unije (države članice), te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda.

   Dionice i prava na dionice, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda.

   Investicijske fondove u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda.

   Depozite u finansijskim institucijama i novac na računima Fonda, do 30% neto imovine Fonda.

   Repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini s gore navedenim instrumentima, do 30% neto imovine Fonda.

 

Na vrh