Za pristup trebate imati omogućen JavaScript u browseru. / You need to enable JavaScript to visit this website.
{}
Complementary Content
Tools

Trajni nalog

Povjerite nam plaćanja po Vašem nalogu, u Vaše ime i za Vaš račun!

Saznajte više

Trajni nalog

 

Bilo koju Vašu obavezu možete platiti bez brige uspostavljanjem Trajnog naloga putem kojeg će se na termin koji vi odredite izvršiti automatsko plaćanje

Namjena usluge

  • Transfer fiksnog/promjenljivog iznosa sa računa fizičkog lica u korist računa fizičkog lica u Banci ili u korist računa s ciljem izmirenje obaveza prema Banci

  • Transfer fiksnog/promjenljivog iznosa sa računa fizičkog lica u korist računa pravnog lica u Banci

  • Transfer fiksnog/promjenljivog iznosa sa računa fizičkog lica u korist računa fizičkog ili pravnog lica u drugoj Banci

Na vrh