Za pristup trebate imati omogućen JavaScript u browseru. / You need to enable JavaScript to visit this website.
{}
Complementary Content
Tools

Osiguranje od nezgode

 

Nezgoda je svaki iznenadni događaj koji ne zavisi od Vaše volje, a koji za posljedicu ima smrt osiguranika ili tjelesnu povredu (trajnu potpunu ili djelomičnu invalidnost), narušenje zdravlja koje zahtijeva liječenje u bolnici i/ili troškove liječenja.

 • Koje rizike možete pokriti Vašim osiguranjem od nezgode?
  • U zavisnosti od vrste proizvoda osiguranja koju odaberete, rizici koji mogu biti pokriveni su:

   Rizik smrti usljed nezgode

   Rizik smrti usljed bolesti

   Nastup teške bolesti

   Nastup trajne invalidnosti

   Lom kostiju

   Troškovi liječenja

   Dnevna naknada za boravak u bolnici

 • Ko može biti osiguran osiguranjem od nezgode ?
  • Osiguranjem od nezgode se mogu osigurati osobe do 75. godina starosti

   Osiguranjem od nezgode se mogu osigurati djeca, odrasli, uži članovi porodice, te zaposlenici firme koje osigurava vlasnik/direktor kompanije.

 

Na vrh