{}
Complementary Content
Tools

 

Obavještenje o pripajanju pojedinih poslovnica obližnjim poslovnicama

 

Uslijed situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, s kojom smo suočeni već duže vrijeme i koja je utjecala na sve industrije, Banka je prilagodila svoje poslovne modele, a što podrazumijeva  i veći fokus na digitalizaciju. Naime, obzirom na to da je došlo do promjena u navikama klijenata, koji sada za poslovanje s nama sve više koriste digitalne proizvode i usluge, Banka je odlučila da optimizira svoju poslovnu mrežu te da od 01.01.2021. godine pojedine poslovnice pripoji obližnjim poslovnicama.

 

Pregled izmjena dat je u tabeli u nastavku:

Poslovnica koja će biti pripojena

Poslovnica u kojoj Vam stojimo na raspolaganju

Lokacija BankomatIQ uređaja

Alipašina - Alipašina 6a, Sarajevo 

Agencija Ciglane - Merhemića trg bb, Sarajevo

Ostaje na istoj lokaciji

Agencija Stari Grad 2 - Branilaca Sarajeva, Sarajevo

Agencija Titova - Titova 11, Sarajevo

Gospodska - Veselina Masleše 11, Banja Luka  

Filijala Banja Luka - Vase Pelagića 2, Banja Luka  

Bit će premješten na novu lokaciju: Vase Pelagića 2, Banja Luka

Grbavica - Zagrebačka 30, Sarajevo 

Agencija Unitic - Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

Ostaje na istoj lokaciji

Filijala Centar - Zmaja od Bosne bb,  Sarajevo

Ilidža 2 - Dr Mustafe Pintola bb, Ilidža 

Agencija Hrasnica - Dr Halidbega Hrasnice br 10, Hrasnica

Bit će premješten na novu lokaciju: Grand centar  Ilidža, Butmirska cesta 14

Filijala Ilidža, Rustempašina bb, Ilidža

Međugorje - Tromeđa bb, Međugorje

Čitluk - Kralja Tomislava 43, Čitluk

Bit će premješten na novu lokaciju:

BS Circle international Tromeđa bb, Čitluk

 

Ujedno, podsjećamo Vas da putem Bankomatiq/Cash IN uređaja pravna lica mogu na brz i jednostavan način vršiti polog pazara. Također, od Raiffeisen digitalnih servisa izdvajamo – Internet Bankarstvo za pravna lica koje omogućava brzo, jednostavno i sigurno vršenje transakcija te uvid u promet i stanje računa kompanije.

 

 

Na vrh