Za pristup trebate imati omogućen JavaScript u browseru. / You need to enable JavaScript to visit this website.
{}
Complementary Content
Tools

Krediti za energetsku efikasnost

Saznajte više

Efikasno planiraj i povrat novca biraj!

 

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina je uz podršku KfW razvojne banke uvela novu kreditnu liniju za finansiranje investicija u energetsku efikasnost i projekata koji generišu energetske uštede.  Cilj je promocija efikasnog korištenja energije u Bosni i Hercegovini na održiv način.
Putem ove kreditne linije, Raiffeisen banka daje doprinos i podršku dugotrajnoj zaštiti okoliša, podstičući kupovinu proizvoda i uređaja sa efikasnim korištenjem energije.

Koje su Vaše koristi?

 

•    Povrat novca do 20% od iznosa kredita osim za kupovinu kućnih aparata/bijele tehnike*
•    Povoljni uslovi kreditiranja
•    Ušteda energije od 20% ili više
•    Zaštita životne sredine smanjenjem emisije gasova koji zagađuju okolinu i CO2
•    Povećanje vrijednosti nekretnine

*Kupovina kućnih aparata/bijele tehnike se može finansirati iz sredstava kredita, ali bez mogućnosti povrata novca do 20%.

Ušteda energije

 

Minimalna ušteda energije na sredstvima koja su predmet kreditiranja treba iznositi 20% ili više, a provjeru uštede energije možete izvršiti uz pomoć prodajnog savjetnika u najbližoj poslovnici Raiffeisen banke.

 

Namjenski krediti za adaptaciju / rekonstrukciju stambene jedinice uz energetsku efikasnost

Fizička lica

 • Šta se može finansirati?
  • •    Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva:
      zamjenu sistema grijanja
       izolaciju vanjskih zidova i krovova
       podnu izolaciju
       zamjenu vanjskih prozora i vrata
       zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima
       zamjenu pumpi centralnog grijanja
       ugradnju solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu
       zamjenu sijalica

    

   •    Kupovina kućnih aparata sa EU naljepnicom klase A+ i bolje:
        rashladni uređaji (frižideri)
        mašine za pranje veša
        mašine za pranje suđa
        pećnice
       klima uređaji

 • Koji su uslovi kreditiranja?
  • Iznos kredita: do 39.100 KM (za penzionere do 10.000 KM)

   Kamatna stopa: fiksna za cijeli period trajanja kredita

   Rok otplate: do 10 godina (za penzionere do 5 godina)

   Instrumenti obezbjeđenja:
        mjenica/mjenice
        administrativna zabrana na platu ili trajni nalog
        paket osiguranja kredita
        životno osiguranje sa štednom komponentom i/ili sudužnik, kao alternativni instrumenti obezbjeđenja kredita

   Dokumentacija:
        profaktura ili faktura izdata od strane trgovca za nabavku materijala/robe
        profaktura ili faktura radova/opreme za adaptaciju/rekonstrukciju stambenog objekta
        faktura – nakon isplate kredita

   Isplata kredita: na račun pravnog lica u skladu sa profakturom/fakturom

   Isplata povrata:
        uslov za isplatu povrata je dostavljanje fakture od strane klijenta kao dokaz da su provedene mjere za poboljšanje energetske efikasnosti prema kojima je odobren kredit
        mjere na fakturi trebaju odgovarati mjerama na profakturi

    

 • Primjer:
  • 1.    Odlučili ste da uradite zamjenu prozora i starih radijatora u stanu
   2.    Provjerili ste kod izvođača radova i ukupna cijena za navedeno bi iznosila KM 7.000
   3.    Ukoliko radove finansirate iz kredita za energetsku efikasnost, očekuje Vas povrat novca u iznosu od KM 1.400!

 • Informacioni list: Namjenski kredit EE

 

Stambeni kredit za kupovinu postojeće stambene jedinice sa energetskim certifikatom

Fizička lica

 • Šta se može finansirati?
  • Kupovina postojeće stambene jedinice sa energetskim certifikatom/pasošem koji potvrđuje  da je stepen energetske efikasnosti objekta za 20% bolji od zakonom definisanog minimuma. Stepen efikasnosti stambene jedinice se utvrđuje provjerom podataka iz energetskog certifkata/pasoša.

 • Koji su uslovi kreditiranja?
  • Iznos kredita: od KM 5.000 do KM 97.790

   Kamatna stopa: fiksna za cijeli period trajanja kredita

   Rok otplate: do 10 godina

   Instrumenti obezbjeđenja:
       Hipoteka na nekretninu
       Polisa osiguranja od opštih rizika procijenjene građevinske vrijednosti nekretnine koja se daje pod hipoteku za cijeli period otplate kredita, vinkulirana u korist banke
       mjenica/mjenice
       administrativna zabrana na platu ili trajni nalog
       sudužnik (kao alternativni instrument obezbjeđenja kredita)

   Dokumentacija:
       Predugovor ili ugovor o kupoprodaji nekretnine
       Energetski certifikat/pasoš ili drugi dokument koji potvrđuje da je stepen energetske efikasnosti objekta čija se kupovina kreditira  za 20% bolji od zakonom definisanog minimuma

   Isplata kredita: na račun prodavca nekretnine

   Isplata povrata sredstava: na račun klijenta nakon što

       klijent dostavi banci izvod iz nadležnog registra nekretnina sa upisanim teretom u korist banke i
       klijent izvrši plaćanje premije osiguranja nekretnine

 • Primjer:
  • 1.    Odlučili ste da kupite novi stan i to u zgradi koja ima energetski certifikat
   2.    Provjerili ste kod prodavca i cijena za stan bi iznosila KM 90.000
   3.    Ukoliko kupovinu finansirate iz KfW kreditne linije, očekuje Vas povrat novca u iznosu od čak KM 18.000!
   4.    Ovo znači da ćete ostvariti uštedu od 20% i da će stvarna cijena stana iznositi KM 72.000

 • Informacioni list: Stambeni kredit EE

 

 

 

Dugoročni krediti za energetsku efikasnost

Mala i mikro preduzeća i samostalni preduzetnici

 • Šta se može finansirati?
  • •    Standardni projekti energetske efikasnosti čiju evaluaciju vrše prodajni savjetnici banke:

       Zamjena sistema grijanja
       Izolacija vanjskih zidova i krovova
       Podna izolacija
       Zamjena vanjskih prozora i vrata
       Zamjena starih radijatora sa novim koji su opremljeni sa termostatskim ventilima
       Zamjena pumpi centralnog grijanja
       Finansiranje objekata sa energetskim pasošem više energetske klase
       Zamjena konvencionalnog sistema grijanja toplotnom pumpom
       Ugradnja solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu
       Zamjena sijalica
       Kupovina bijele tehnike sa EU naljepnicom klase A+ i bolje (rashladni i klima uređaji, mašine za pranje veša i suđa, pećnice)*

    

   •    Nestandardni projekti energetske efikasnosti čiju evaluaciju vrše KfW savjetnici:

       Zamjena postojećih sistema grijanja, klimatizacije i ventilacije (HVAC), uvođenje sistema automatizacije, eksterna zaštita od sunca
       Zamjena postojećih i ugradnja složenih sistema grijanja i distribucije toplote
       Korištenje obnovljivih izvora energije od strane domaćinstava i preduzeća
       Zamjena kompleksnih sistema rasvjete

 • Koji su uslovi kreditiranja?
  • Iznos kredita:
       od KM 5.000 do KM 200.000 - za mikro preduzeća i samostalne preduzetnike
      od KM 10.000 do KM 293.374,50 - za mala preduzeća

   Rok otplate:
       do 5 godina - za mikro preduzeća i samostalne preduzetnike 
      do 7 godina - za mala preduzeća

   Grace period: do 6 mjeseci (grace period se ne primjenjuje na obračun i otplatu kamate)

   Rok korištenja: do 3 mjeseca 

   Dokumentacija:
       opšta dokumentacija za obradu kreditnog zahtjeva
       profakture/fakture
       dokumentacija za procjenu instrumenata obezbjeđenja

   Isplata kredita: na račun pravnog lica koje izdalo profakturu/fakturu

   Isplata povrata: na račun klijenta nakon što
       klijent dostavi banci fakturu kao dokaz da su sredstva uložena u skladu sa namjenom i
       banka potvrdi podudarnost dostavljene fakture sa ranije dostavljenom profakturom na osnovu koje je odobren kredit 

 • Primjer
  • 1.    Odlučili ste da u poslovnom objektu firme uradite:
       zamjenu sistema grijanja, 
       zamjenu vanjskih prozora i vrata te
       izolaciju vanjskih zidova i krova

   2.    Provjerili ste kod izvođača radova i ukupna cijena za navedeno bi iznosila KM 50.000

   3.    Ukoliko radove finansirate iz kredita za energetsku efikasnost, očekuje Vas povrat novca u iznosu od KM 10.000!
    

Raiffeisen Web Call

 

 

Klikom na dugme Web Call aktivirat ćete uslugu Raiffeisen Web Call   i ostvariti besplatan poziv prema našim operaterima u Kontakt centru.


 

 
 

Na vrh