{}
Complementary Content
Tools

Sve što trebate uraditi

 

Ukoliko ste novi korisnik ove usluge, potrebno je da prije slanja elektronskih spiskova Banci popunite i ovjerite Zahtjev za dostavljanje elektronskih spiskova za plate i drugih ličnih primanja i obustava koji možete preuzeti putem sljedećeg linka:

Zahtjev za dostavljanje elektronskih spiskova za plate i drugih ličnih primanja i obustava

Popunjen i ovjeren Zahtjev dostavite na e-mail adresu obrada.plata@raiffeisengroup.ba ili putem faksa na broj: 033/725-890

Preuzmite unaprijed definisani format elektronskog spiska putem sljedećih linkova:
Elektronski spisak za plata i drugih ličnih primanja
Elektronski spisak za obustave

Popunite preuzeti elektronski spisak i dostavite na e-mail adresu obrada.plata@raiffeisengroup.ba.

Ukoliko obezbjedite pokriće za dostavljeni spisak plata i drugih ličnih primanja isti će biti procesirani u najkraćem roku.

Na vrh