{}
Complementary Content
Tools

Poslovanje sa Riznicom - Customer Desk

Kupoprodaja valuta i zaštita od tržišnih rizika

Saznajte više

Individualan pristup

 

Nudimo rješenja prilagođena Vašim potrebama!

Putem  posrednog kontakta sa  klijentima Banke naše odjeljenje Trgovina i prodaja nudi Vam slijedeće usluge:

Kupoprodaja deviznih sredstava FX spot

Instrumenti zastite od deviznih rizika:

FX Forward

FX Flexi forward

FX Swap

Usluge kratkoročnog oročavanja sredstava u domaćim ili stranim valutama u skladu sa aktuelnim kretanjima kurseva i kamatnih stopa na deviznom ili novčanom tržištu.

Rukovodilac Odjeljenja sa 2 ovlaštena dilera (certificirani od strane ACI Dealing Certificate Cyber School) svakodnevno su Vam na raspolaganju klijentima Banke u vremenu od 08:00 do 15:30.

Više o FX poslovima

 • Kupoprodaja deviznih sredstava FX spot
  • FX Spot je tranaskcija kupovine ili prodaje jedne valute za drugu sa datumom isporuke valuta do dva radna dana od dana dogovaranja kursa/tečaja transakcije.

 • Zaštita od deviznih rizika
  • FX Forward je transakcija terminske kupoprodaje deviza kojom se kurs/tečaj i iznos dogovaraju na današnji dan, a kupoprodaja se realizuje na određeni dan u budućnosti (dospjeće je duže od dva radna dana).Terminska kupoprodaja deviza se koristi  u svrhu zaštite od promjene kursa/tečaja kod budućih novčanih tokova te fiksiranja računa dobiti i gubitka.

   FX Flexi Forward je transakcija terminske kupoprodaje deviza kojom se kurs/tečaj i iznos dogovaraju na današnji dan, a kupoprodaja se realizuje na određeni dan u budućnosti (dospjeće je duže od dva radna dana). Ova usluga omogućava veću fleksibilnost od terminske kupoprodaje deviza u pogledu izvršenja konverzije jer se dogovoreni iznos može konvertovati odjednom ili u dijelovima/tranšama.

   FX Swap predstavlja instrument zamjene jedne valute za drugu koji se koristi na način da se istovremeno dogovara kupovina po FX Spot transakciji i prodaja po FX Forward transakciji. U slučaju viška likvidnosti u jednoj valuti, FXSwap transakcijom je moguće prevladati manjak likvidnsoti u drugoj valuti, a trošak transakciej se odnosi na kamatni diferencijal na kotirane valute.

 • Plasiranje domaćih i stranih sredstava
  • MM depoziti su kratkoročni depoziti koje klijenti mogu plasirati Banci na tačno određeni period po kamatnoj stopi koja je u skladu sa tržišnom kamatnom stopom.

FX desk i MM desk

 • FX desk
  • Telefon:+387 33 715 731

   Fax:+387 33 567 279

   E-mail: trziste.rbbh@raiffeisengroup.ba

 • MM desk
  • Telefon: +387 33 715 730

   Fax:+387 33 567 279

   E-mail: trziste.rbbh@raiffeisengroup.ba

Kontaktirajte nas

 • Rukovodilac odjeljenja
  • Lejla Kurtović

   E-mail: lejla.kurtovic@raiffeisengroup.ba

   Telefon: +387 33 287 144

 • Dileri
  • Irena Katz

   E-mail: irena.katz@raiffeisengroup.ba

   Telelefon: +387 287 138

    

   Vedad Kosovac

   E-mail: vedad.kosovac@raiffeisengroup.ba

   Telefon: +387 287 758

 

Na vrh