{}
Complementary Content
Tools

Kredit za finansiranje trajnih obrtnih sredstava - EIF COSMO COVID 19

 

Raiffeisen banci je u okviru saradnje sa Europskim investicijskim fondom (EIF) na raspolaganju garantni ugovor za pokriće kreditne izloženosti prema SME preduzećima za obrtni kapital. Namjena ugovora se odnosi na pokriće kreditne izloženosti prema SME klijentima pogođenim pandemijom COVID-19 i to za trajni obrtni kapital preko godine dana.

EIF COSMO program u Raiffeisen banci omogućava finansiranje trajnih obrtnih sredstava od 12 do 36 mjeseci a namjena kredita je podrška poslovanju kompanija čije poslovanje je pogođeno posljedicama pandemije COVID 19 virusa.

Krajnji  rok do koje se mogu plasirati kreditna sredstva: 31.12.2020.

Iz kreditnih sredstava se ne mogu realizovati  zamjenski krediti, refinansiranja i restrukture, ista služe isključivo za podršku likvidnosti preduzeća.

Maksimalni iznos kredita je 150.000 EUR-a.

 

Više informacija možete dobiti u svim Filijalama Banke ili putem e-mail:

Mostar - ANITA BEVANDA <anita.bevanda@raiffeisengroup.ba>;

Banja Luka - DRAZANA VUCIC <drazana.vucic@raiffeisengroup.ba>;

Tuzla - DZEVAHIRA HALILOVIC <dzevahira.halilovic@raiffeisengroup.ba>; SEJLA SIPRAGA <sejla.sipraga@raiffeisengroup.ba>

Sarajevo - LEJLA BEKTASEVIC <lejla.bektasevic@raiffeisengroup.ba>;

Bihać  - MUAMER MUJIC <muamer.mujic@raiffeisengroup.ba>;

Zenica - NEJRA SIRCO HASOVIC <nejra.sirco-hasovic@raiffeisengroup.ba>;

 

Na vrh