Za pristup trebate imati omogućen JavaScript u browseru. / You need to enable JavaScript to visit this website.
{}
Complementary Content
Tools

Šta je faktoring? 

 

Faktoring - domaći Faktoring sa registrom

Faktoring je savremeni način finansiranja preduzeća putem prenosa ili ustupanja postojećeg, nedospjelog, kratkoročnog novčanog potraživanja koje proizilazi iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga između klijenta i njegovog dužnika (kupca), a koje se ugovorom prenosi na Banku/Faktora. U pravilu se ustupaju/preuzimaju kratkoročna potraživanja s rokom dospijeća do 180 dana.

Prednosti

 • Bolja likvidnosti i bolji gotovinski tok kroz bržu dostupnost gotovine

  Bolja likvidnosti i bolji gotovinski tok kroz bržu dostupnost gotovine

 • Omogućavanje rasta prodaje, ostvarenja veće dobiti, razvoja poslovanja i bolje konkurentnosti na tržištu

  Omogućavanje rasta prodaje, ostvarenja veće dobiti, razvoja poslovanja i bolje konkurentnosti na tržištu

 • Fleksibilnost po pitanju instrumenata obezbjeđenja

  Fleksibilnost po pitanju instrumenata obezbjeđenja

  Zaduživanje prvenstveno na bazi kvaliteta ustupljenog potraživanja, a potom i ukupne kreditne sposobnosti ustupioca potraživanja bez hipoteke kao instrumenta obezbjeđenja

 • Ušteda vremena klijenta na upravljanju potraživanjima i naplati

  Ušteda vremena klijenta na upravljanju potraživanjima i naplati

 • Kvalitetnije finansijske informacije za menadžment kompanije kroz dodatne usluge koje pruža Banka (Faktor).

  Kvalitetnije finansijske informacije za menadžment kompanije kroz dodatne usluge koje pruža Banka (Faktor).

Na vrh