{}
Complementary Content
Tools

Šta je faktoring? 

 

Faktoring - domaći Faktoring sa registrom

Faktoring je savremeni način finansiranja preduzeća putem prenosa ili ustupanja postojećeg, nedospjelog, kratkoročnog novčanog potraživanja koje proizilazi iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga između klijenta i njegovog dužnika (kupca), a koje se ugovorom prenosi na Banku/Faktora. U pravilu se ustupaju/preuzimaju kratkoročna potraživanja s rokom dospijeća do 180 dana.

Prednosti

 • Bolja likvidnosti i bolji gotovinski tok kroz bržu dostupnost gotovine

  Bolja likvidnosti i bolji gotovinski tok kroz bržu dostupnost gotovine

 • Omogućavanje rasta prodaje, ostvarenja veće dobiti, razvoja poslovanja i bolje konkurentnosti na tržištu

  Omogućavanje rasta prodaje, ostvarenja veće dobiti, razvoja poslovanja i bolje konkurentnosti na tržištu

 • Fleksibilnost po pitanju instrumenata obezbjeđenja

  Fleksibilnost po pitanju instrumenata obezbjeđenja

  Zaduživanje prvenstveno na bazi kvaliteta ustupljenog potraživanja, a potom i ukupne kreditne sposobnosti ustupioca potraživanja bez hipoteke kao instrumenta obezbjeđenja

 • Ušteda vremena klijenta na upravljanju potraživanjima i naplati

  Ušteda vremena klijenta na upravljanju potraživanjima i naplati

 • Kvalitetnije finansijske informacije za menadžment kompanije kroz dodatne usluge koje pruža Banka (Faktor).

  Kvalitetnije finansijske informacije za menadžment kompanije kroz dodatne usluge koje pruža Banka (Faktor).

Kontaktirajte me

 

Popunite formu Kontaktirajte me> kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 


Napomena: Popunjavanje iste je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.

Ugovorite sastanak

 

Koristeći formu u nastavku Ugovorite sastanak u Banci kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 

Na vrh