{}
Complementary Content
Tools

EIB krediti

 

Na osnovu sklopljene saradnje Raiffeisen banke sa Evropskom Investicijskom Bankom (EIB), Raiffeisen banka nudi kredite namijenjene za finansiranje projekata - investicija i obrtnog kapitala vezanog za projekte. 

Prednosti

 • Grace period do 12 mjeseci

  Grace period do 12 mjeseci

  Korištenje sredstava kredita odjednom ili sukcesivno

 • Više informacija o EIB kreditima
  • Pravo na kredit ostvaruju pravna lica koja se bave proizvodnom, trgovinskom, uslužnom ili dr. djelatnošću u privatnom ili državnom vlasništvu na ciljnim regionima BiH, koji su kreditno sposobni i zadovoljavaju uslove kreditne politike Banke pod kojima se odobravaju krediti.

   Iznos kredita zavisi od veličine i potreba Vašeg preduzeća.

   Privatnim preduzećima (do 3000 uposlenih) na raspolaganju su krediti  do 12,5 mio EUR (maksimalno pokrivaju 100% troškova projekta)

   Preduzećima iz javnog sektora i ostalim preduzećima na raspolaganju su krediti od EUR 20.000 do EUR 12.5 mio (maksimalno pokrivaju 50% troškova projekta)

   Rok kredita za privatna preduzeća je od 2 do 6 godina dok je za preduzeća iz javnog sektora od 5 do 7 godina

   Rok korištenja je  12 mjeseci, odjednom ili sukcesivno


   Kredit se odobrava u BAM uz obavezno ugovaranje valutne klauzule u odnosu na EUR

 

Na vrh