{}
Complementary Content
Tools

Kontakt

Za sve informacije smo Vam na raspolaganju!

Saznajte više

Kontaktirajte nas

 • info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba
  • E-mail: info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba

   Telefoni: +387 (51) 231-490, +387 (51) 212-542

   Fax: +387 (51) 231-491

   Adresa (sjedište): ul. Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka, BiH

 • Ovlašteni brokeri
  • Vedrana Đukić (dozvola Komisije za hartije od vrijednosti broj 05-03-150/15 od 20.03.2015. važi do 20.03.2019.)

   Nebojša Blagojević (dozvola Komisije za hartije od vrijednosti broj 05-03-136/11 od 22.07.2015,važi do 22.07.2019.)

 

Na vrh