{}
Complementary Content
Tools

Kontakt

Za sve informacije smo Vam na raspolaganju!

Saznajte više

Kontaktirajte nas

  • info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba
    • E-mail: info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba

      Telefoni: +387 (51) 231-490, +387 (51) 212-542

      Fax: +387 (51) 231-491

      Adresa (sjedište): ul. Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka, BiH

  • Ovlašteni brokeri
    • Vedrana Đukić (dozvola Komisije za hartije od vrijednosti broj 05-03-164/19, izdata 15.03.2019. važi do 15.03.2021.)

      Nemanja Savić  (dozvola Komisije za hartije od vrijednosti broj 05-03-162/18, izdata 21.12.2018. važi do 21.12.2020.) 

 

Na vrh