{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen BALANCE

Želite ulagati na duži vremenski period?

Saznajte više

Raiffeisen BALANCE

 

Želite ulagati na duži vremenski period? Ukoliko ste u u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni prihvatiti viši rizik ulaganja za Vas je Raiffeisen BALANCE, fond s preporučenim periodom ulaganja od 3 do 5 godina.

Apliciraj online

 

Aplicirajte online za investicijske proizvode već sada!. Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za investicijske proizvode, uz samo jednu posjetu poslovnici Banke i to prilikom potpisivanja ugovora.

Osnovni podaci

 
Vrsta fonda:Mješoviti/balansirani
Investicijski cilj:Ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.
Kome je namijenjen:Fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:50,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:Do 10.000,00 KM                              1,00%
10.000,01KM - 20.000,00 KM             0,90%
20.000,01KM-50.000,00 KM               0,80%
50.000,01KM-100.000,00 KM              0,70%
100.000,01KM - 500.000,00 KM          0,60%
500.000,01KM - 1.000.000,00 KM       0,50%
1.000.000,01KM i preko                    bez naknade
Ulazna naknada prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan je 0,50% od iznosa uplate.
Izlazna naknada:2,00% za ulaganja kraća od jedne godine
1,00% za ulaganja kraća od dvije godine
0,00% za ulaganja duža od dvije godine
Izuzeto od gore navedenog za iznose veće od 800.000,00 KM i period ulaganja duži od jedne godine, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Naknada za upravljanje:2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje.

Datum obračuna prve cijene udjela: 15.01.2013. godine

Početna vrijednost udjela: 100,00 KM 

 • Strategija ulaganja
  • Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja. Fond je trajno izložen obvezničkom i dioničkom tržištu, ulaganjem ne više od 60% neto imovine Fonda u pojedinu klasu imovine. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

 • Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
  • Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

   Obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama Evropske unije (države članice), te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda.

   Dionice i prava na dionice, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda.

   Investicijske fondove u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda.

   Depozite u finansijskim institucijama i novac na računima Fonda, do 30% neto imovine Fonda.

   Repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini s gore navedenim instrumentima, do 30% neto imovine Fonda.

 

Na vrh