{}
Complementary Content
Tools

Paket ELEGANT

 

Za Vas kao našeg Premium klijenta kreirali smo poseban paket bankarskih i nebankarskih proizvoda. U okviru Paketa ELEGANT dostupne su Vam i dodatne pogodnosti. Plaćajte  jedinstvenu mjesečnu naknadu i ostvarite značajnu uštedu u odnosu na pojedinačno korištenje istih.


Korisnik Paketa ELEGANT možete postati ukoliko imate status Premium klijenta.

Prednosti

 • Plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu - 10,99 KM

  Plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu - 10,99 KM

  Uštedu preko 70% ostvarujete plaćanjem samo jedne mjesečne naknade za sve finansijske proizvode i usluge sadržane u paketu.

 • Ostvarite povoljnije uslove za kredite

  Ostvarite povoljnije uslove za kredite

  Niže kamatne stope i niže naknade za obradu kredita u Raiffeisen banci.

 • Nudimo Vam osjećaj dodatne sigurnosti

  Nudimo Vam osjećaj dodatne sigurnosti

  Dodatni osjećaj sigurnosti možete imati uz različite vrste popusta, garancija i osiguranja.

 • Koristite Raiffeisen NET servise bez mjesečne naknade

  Koristite Raiffeisen NET servise bez mjesečne naknade

  Uštedite do 80% u odnosu na naknade za transkacije realizovane na šalteru Banke.

 • U okviru paketa možete koristiti sljedeće proizvode i usluge
  • Tekući račun / Debitnu karticu

   Prekoračenje/overdraft po debitnoj kartici/tekućem računu

   VISA GOLD kreditnu karticu

   MasterCard/VISA revolving kreditnu karticu

   MasterCard Shopping kreditnu karticu

   VISA Magic kreditnu karticu

   Trajni nalog

   Izvod (E-izvod, Mini izvod na Raiffeisen bankomatima)

   SMS usluga – Raiffeisen Direkt SMS

   Raiffeisen Internet bankarstvo

   Raiffeisen Mobilno bankarstvo – R'm'B

   SMS info – obavijest o promjenama po računu Shopping kartice

   Nižu kamatnu stopu na kredite

   Nižu naknadu za obradu kredita

   Niže naknade za plaćanja putem Raiffeisen Internet ili Mobilnog bankarstva – R'm'B u korist računa pravnih lica

   Bez naknade za plaćanja putem Raiffeisen Internet ili Mobilnog bankarstva – R'm'B u korist računa pravnih lica otvorenih u Raiffeisen banci

   Bez naknade za podizanje gotovine na Raiffeisen bankomatima u zemlji putem VISA Magic kartice

   Bez naknade za vođenje žiro i računa po viđenju

   Popusti kod trgovaca i mogućnost plaćanja na rate uz Shopping karticu

   Plaćanje i podizanje gotovine na rate putem VISA Magic kartice

   Besplatan pristup Poslovnim salonima aerodroma u Beču, Beogradu i Sarajevu uz MasterCard GOLD karticu

 • Detaljnije informacije o pogodnostima
  • Besplatna usluga registracije vozila u slučaju da klijent zaključi polisu osiguranja auto odgovornosti preko UNIQA osiguranja (PNCB)

   Popust od 10% na cijenu osiguranja prilikom zaključenja polisa imovinskih osiguranja Home Standard i Home Exclusive kod UNIQA osiguranja za osiguranje stana ili kuće korisnika paketa  

   Osiguranje debitne kartice/tekućeg računa

   Osiguranje kreditnih kartica

   Produžena garancija proizvođača na proizvode plaćene Shopping ili VISA GOLD karticom

   Kupovina sa vrijednošću više uz VISA Magic karticu – nadoknada štete u slučaju kvara ili krađe kupljene robe

   Popusti za medicinske usluge kod ugovornih klinika UNIQA Osiguranja

   Popusti pri plaćanju premija UNIQA životnog osiguranja

   Popusti pri ugovaranju različitih vrsta UNIQA Osiguranja

Na vrh