{}
Complementary Content
Tools

Krediti za energetsku efikasnost

Saznajte više

Efikasno planiraj i povrat novca biraj!

 

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina je uz podršku KfW razvojne banke uvela novu kreditnu liniju za finansiranje investicija u energetsku efikasnost i projekata koji generišu energetske uštede.  Cilj je promocija efikasnog korištenja energije u Bosni i Hercegovini na održiv način.
Putem ove kreditne linije, Raiffeisen banka daje doprinos i podršku dugotrajnoj zaštiti okoliša, podstičući kupovinu proizvoda i uređaja sa efikasnim korištenjem energije.

Koje su Vaše koristi?

 

•    Povrat novca do 20% od iznosa kredita osim za kupovinu kućnih aparata/bijele tehnike*
•    Povoljni uslovi kreditiranja
•    Ušteda energije od 20% ili više
•    Zaštita životne sredine smanjenjem emisije gasova koji zagađuju okolinu i CO2
•    Povećanje vrijednosti nekretnine

*Kupovina kućnih aparata/bijele tehnike se može finansirati iz sredstava kredita, ali bez mogućnosti povrata novca do 20%.

 

Ušteda energije

 

Minimalna ušteda energije na sredstvima koja su predmet kreditiranja treba iznositi 20% ili više, a provjeru uštede energije možete izvršiti uz pomoć prodajnog savjetnika u najbližoj poslovnici Raiffeisen banke.

 

Namjenski krediti za adaptaciju / rekonstrukciju stambene jedinice uz energetsku efikasnost

Fizička lica

 • Šta se može finansirati?
  • •    Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva:
      zamjenu sistema grijanja
       izolaciju vanjskih zidova i krovova
       podnu izolaciju
       zamjenu vanjskih prozora i vrata
       zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima
       zamjenu pumpi centralnog grijanja
       ugradnju solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu
       zamjenu sijalica

    

   •    Kupovina kućnih aparata sa EU naljepnicom klase A+ i bolje:
        rashladni uređaji (frižideri)
        mašine za pranje veša
        mašine za pranje suđa
        pećnice
       klima uređaji

 • Koji su uslovi kreditiranja?
  • Iznos kredita: do 39.100 KM (za penzionere do 10.000 KM)

   Kamatna stopa: fiksna za cijeli period trajanja kredita

   Rok otplate: do 10 godina (za penzionere do 5 godina)

   Instrumenti obezbjeđenja:
        mjenica/mjenice
        administrativna zabrana na platu ili trajni nalog
        paket osiguranja kredita
        životno osiguranje sa štednom komponentom i/ili sudužnik, kao alternativni instrumenti obezbjeđenja kredita

   Dokumentacija:
        profaktura ili faktura izdata od strane trgovca za nabavku materijala/robe
        profaktura ili faktura radova/opreme za adaptaciju/rekonstrukciju stambenog objekta
        faktura – nakon isplate kredita

   Isplata kredita: na račun pravnog lica u skladu sa profakturom/fakturom

   Isplata povrata:
        uslov za isplatu povrata je dostavljanje fakture od strane klijenta kao dokaz da su provedene mjere za poboljšanje energetske efikasnosti prema kojima je odobren kredit
        mjere na fakturi trebaju odgovarati mjerama na profakturi

 • Primjer:
  • 1.    Odlučili ste da uradite zamjenu prozora i starih radijatora u stanu
   2.    Provjerili ste kod izvođača radova i ukupna cijena za navedeno bi iznosila KM 7.000
   3.    Ukoliko radove finansirate iz kredita za energetsku efikasnost, očekuje Vas povrat novca u iznosu od KM 1.400!

 • Informacioni list: Namjenski kredit EE

Kamatna stopa

 
 • fiksna već od 4,49% (EKS 6,27%)
 • EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 5 godina i iznos kredita od 39.100 KM
 • U izračun EKS-a uključeni su: nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kredita, trošak mjenica i naknada za osiguranje kredita.

 

Stambeni kredit za kupovinu postojeće stambene jedinice sa energetskim certifikatom

Fizička lica

 • Šta se može finansirati?
  • Kupovina postojeće stambene jedinice sa energetskim certifikatom/pasošem koji potvrđuje  da je stepen energetske efikasnosti objekta za 20% bolji od zakonom definisanog minimuma. Stepen efikasnosti stambene jedinice se utvrđuje provjerom podataka iz energetskog certifkata/pasoša.

 • Koji su uslovi kreditiranja?
  • Iznos kredita: od KM 5.000 do KM 97.790

   Kamatna stopa: fiksna za cijeli period trajanja kredita

   Rok otplate: do 10 godina

   Instrumenti obezbjeđenja:
       Hipoteka na nekretninu
       Polisa osiguranja od opštih rizika procijenjene građevinske vrijednosti nekretnine koja se daje pod hipoteku za cijeli period otplate kredita, vinkulirana u korist banke
       mjenica/mjenice
       administrativna zabrana na platu ili trajni nalog
       sudužnik (kao alternativni instrument obezbjeđenja kredita)

   Dokumentacija:
       Predugovor ili ugovor o kupoprodaji nekretnine
       Energetski certifikat/pasoš ili drugi dokument koji potvrđuje da je stepen energetske efikasnosti objekta čija se kupovina kreditira  za 20% bolji od zakonom definisanog minimuma

   Isplata kredita: na račun prodavca nekretnine

   Isplata povrata sredstava: na račun klijenta nakon što

       klijent dostavi banci izvod iz nadležnog registra nekretnina sa upisanim teretom u korist banke i
       klijent izvrši plaćanje premije osiguranja nekretnine

 • Primjer:
  • 1.    Odlučili ste da kupite novi stan i to u zgradi koja ima energetski certifikat
   2.    Provjerili ste kod prodavca i cijena za stan bi iznosila KM 90.000
   3.    Ukoliko kupovinu finansirate iz KfW kreditne linije, očekuje Vas povrat novca u iznosu od čak KM 18.000!
   4.    Ovo znači da ćete ostvariti uštedu od 20% i da će stvarna cijena stana iznositi KM 72.000

 • Informacioni list: Stambeni kredit EE

Kamatna stopa

 
 • fiksna već od 4,49% (EKS 5,81%)
 • EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 5 godina i iznos kredita od 97.790 KM
 • U izračun EKS-a uključeni su: nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kredita, trošak mjenica, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.
 

Na vrh