{}
Complementary Content
Tools

O nama

 

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka je društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti koje pruža usluge u poslovanju sa hartijama od vrijednosti fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim. Kao član Banjalučke berze (BLSE) nudi kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti putem BLSE, te provodenje blokovskih transakcija na BLSE. Također, u ponudi su i usluge pipreme i provođenja poslova preuzimanja akcionarskih društava.
 

Poslovno ime: Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti

Skraćeno poslovno ime: Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka

Sjedište: Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka

Registar suda: Upisan u registar Okružnog privrednog suda Banja Luka pod brojem 071-0-REG-07-000290, zadnje izmjene registrovane pod brojem 057-0-Reg-21-002433

Upisani i uplaćeni osnovni kapital: 355.000 KM

Matični broj: 11016863

JIB: 4402590070004  

Transakcioni račun: 1610450035080087 kod Raiffeisen Bank dd BiH

Revizor: Deloitte doo Sarajevo

Telefon/Fax: +387 51 231490, +387 51 212542/ +387 51 231491

E-mailinfo.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba

Direktor: Vedrana Đukić dipl.ekonomista

Dozvola Komisije za hartije od vrijednosti: Broj dozvole 01-UP-051-160/13, izdata 13.12.2021.godine., sa rokom važenja do 29.01.2025.

Ovlašteni brokeri:
Vedrana Đukić, broj dozvole 05-03-164/19, izdata 03.03.2023.godine važi do 15.03.2025.godine.

Radno vrijeme: 08-16h, ponedjeljak-petak

 

Na vrh