{}
Complementary Content
Tools

Sklopite dobar posao

uz nove Pakete usluga za mala preduzeća/mikro preduzeća i samostalne preduzetnike

Saznajte više

Paketi usluga

 

Koristite više a plaćajte manje uz jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Koje Pakete proizvoda i usluga Raiffeisen banka ima u svojoj ponudi za mala i srednja preduzeća?

sme paketi

Kako do Paketa usluga BEZ NAKNADE?

 

paketi sme bez naknade

 

 

Šta sadrže Paketi usluga?

 

Pogodnosti Paketa usluga

 

Realizacija plaćanja putem Internet bankarstva za pravna lica BEZ NAKNADE2

NIŽI troškovi u odnosu na cijene korištenja pojedinačnih proizvoda i usluga bez Paketa

Širok asortiman proizvoda uključenih u Paket usluga

Proizvodi i usluge unutar Paketa

 • Transakcijski račun
  • trnračun koji banka otvara pravnim licima za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa. Poslovi platnog prometa obavljaju se za gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje, a na osnovu prethodno popunjenih naloga za plaćanje. Uz Vaš transakcijski račun stičete pravo na korištenje OPA aplikacije. Više informacija o OPA aplikaciji na www.opa.ba

 • Raiffeisen SMS info
  • sms infoomogućava putem SMS poruke direktno slanje upita o stanju transakcijskog i deviznog računa - i to 24 sata dnevno, neovisno o radnom vremenu Banke. Također, ova usluga omogućava i primanje dnevnog izvještaja o promjenama po transakcijskom računu i to u vrijeme koje klijent odabere - 08:00, 12:00 ili 16:00h.

 • RBBHnet - Internet bankarstvo za pravna lica
  • internet bankarstvo pravna licausluga koja omogućava direktan pristup računima preduzeća 24h dnevno, bez obzira na radno vrijeme Banke, te uz maksimalnu sigurnost i primjenu najsavremenijih zaštitnih tehnologija.

 • Business kartica
  • business karticakartica namjenjena firmama za sigurno bezgotovinsko plaćanje roba i usluga, isplatu gotovine u zemlji i inostranstvu, u okviru ugovorenog limita potrošnje, za pravnu osobu, odnosno krajnjeg korisnika kartice. U okviru Paketa usluga moguće se opredijeliti za jednu ili više kartica u zavisnosti od kreditnog boniteta klijenta.

 • Niža naknada za obradu kredita/garancije
  • niza ksprilikom apliciranja za kredit/garanciju uz Paket usluga ostvarujete pravo na nižu naknadu za obradu kredita/garanciju.

 • Bez godišnje naknade na dnevno-noćnom trezoru
  • dnevno nocni trezorusluga koja omogućava polog pazara na dnevno-noćnom trezoru u roku od 24h, neovisno o radnom vremenu Banke.

 • Rukovodilac poslovnog odnosa sa pravnim licima
  • rukovodilac poslovnog odnosaukoliko koristite Paket usluga PRO imate mogućnost ostvarivanja komunikacije sa Vašim Sales Manager-om u poslovnici ili Agentom Kontakt Centra (e-mail-om, telefonskim ili video pozivom), ovisno od toga koji oblik komunikacije više preferirate.

 

1 Prosječno mjesečno kreditno zaduženje uključuje sljedeće proizvode u Raiffeisen banci: iskorišteni limit po transakcijskom računu, iskorišteni limit po business kartici i kredit.
2 Realizacija plaćanja putem Internet bankarstva za pravna lica BEZ NAKNADE se ne odnosi na plaćanje naloga iznad 10.000 KM i plaćanje naloga sa opcijom "HITNO-brzi prenos sredstava na račun druge banke."
3 Npr. ako standardna naknada za obradu kredita iznosi 1,50%, popust od 20 procentnih poena se obračunava na sljedeći način: 1,50% - 20 procentnih poena = nova niža naknada za obradu kredita 1,30%

Na vrh