{}
Complementary Content
Tools

E -Trading

 

E-Trading je usluga putem koje Vam Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina omogućava da direktno izdajete naloge za trgovinu na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira (SASE) putem interneta. Korištenje aplikacije je jednostavno, a preduslov je da imate zaključen Ugovor o obavljanju brokerskih poslova sa Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina te podnesete Zahtjev za  korištenje Raiffeisen E-Trading  servisa.

Šta Vam omogućava E-Trading?

 • Jednostavno i brzo izdavanje, promjenu i povlačenje naloga

  Jednostavno i brzo izdavanje, promjenu i povlačenje naloga

 • Pregled portfelja i stanja novčanih sredstava

  Pregled portfelja i stanja novčanih sredstava

 • Pregled tržišnih informacija

  Pregled tržišnih informacija

Sarajevska berza -burza

 • Praćenje trgovanja vrijednosnim papirima
  • Putem SASE Observerske stanice (OBS), koju ugovarate sa SASE, možete pratiti trgovanje na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira u realnom vremenu. Na raspolaganju su Vam korisne informacije o vrijednosnim papirima, prometu, najboljoj kupovnoj/prodajnoj cijeni te o dubini tržišta.


   Informacije o naknadama za OBS  možete pogledati ovdje

Kontaktirajte me

 

Popunite formu Kontaktirajte me> kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 


Napomena: Popunjavanje iste je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.

Ugovorite sastanak

 

Koristeći formu u nastavku Ugovorite sastanak u Banci kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 

Kontakt:

 

Na vrh