{}
Complementary Content
Tools

Mjere olakšica za kompanije pogođene krizom

Saznajte više

 

Informacija o mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19” 

 

U skladu sa Odlukom o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj: 104/21) donešenom od strane Agencije za Bankarstvo FBiH dana 17.12.2021. godine, Raiffeisen Banka d.d. Bosna i Hercegovina produžava rok za podnošenje zahtjeva za mjere koje banka nudi klijentima s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih korona virusom. 

Posebne mjere mogu ostvariti klijenti Banke koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem Covid-19 na način da je njihova kreditna sposobnost pogoršana odnosno da im je onemogućeno ili će biti onemogućeno, redovno izmirivanje obaveza prema Banci.

Zahtjev može podnijeti korisnik kreditnih proizvoda uz obrazloženje razloga zbog kojih traži uvođenje posebnih mjera i dostavljanje dokaza kojim potvrđuje navedene razloge.  Mogućnost korištenja neke od mjera imaju svi klijenti, bilo da prvi put podnose zahtjev ili su prethodno već koristili neku od dozvoljenih mjera. 

U skladu sa zahtjevom i obrazloženjem klijenta, dostavljenim dokazima te rezultatima kreditne analize, Odlukom Agencije za Bankarstvo klijenti mogu imati grace period po kreditima koji se otplaćuju anuitetno maksimalno do 31.03.2022. godine, ili se može omogućiti prolongacija krajnjeg roka dospijeća kredita koji se otplaćuju jednokratno (uključujući revolving kredite i prekoračenja sa transakcijskim računima) najkasnije do 31.03.2022 . Pored navedenih, klijenti mogu koristiti i druge mjere u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza koje odgovaraju njihovom finansijskom stanju, a u skladu su sa Odlukama Agencije za Bankarstvo.

Zahtjev za odobravanje Posebnih mjera možete podnijeti vašem nadležnom Rukovodiocu za prodaju/Sales Manageru.

Nakon podnošenja zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera, Banka će u skladu sa važećim odlukama donesenim od strane Agencija za bankarstvo te u skladu sa važećim internim aktima, uraditi analizu i utvrditi da li su vanredne okolnosti prouzrokovane virusnim oboljenjem Covid-19, imale direktan ili indirektan negativan uticaj na klijentovo poslovanje čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, redovno izmirivanje obaveza prema Banci, te shodno tome donijeti odluku o prihvatanju ili neprihvatanju zahtjeva o odobrenju Posebnih mjera koja će biti saopštena klijentu.

Nakon potpisivanja aneksa ugovora od strane svih ugovornih strana i kompletiranjem dokumentacije, Posebne mjere stupaju na snagu.

Banka ne obračunava naknadu za obradu Zahtjeva za odobrenje Posebnih mjera. Ostale troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.

Kamatna stopa po kojoj se ugovora otplata ostatka duga, jednaka je inicijalno ugovorenoj kamatnoj stopi.
 

 

Na vrh