{}
Complementary Content
Tools

Efikasno planiraj i povrat novca biraj!

 

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina je uz podršku KfW razvojne banke uvela kreditnu liniju za finansiranje investicija u energetsku efikasnost i projekata koji generišu energetske uštede.  Cilj je promocija efikasnog korištenja energije u Bosni i Hercegovini na održiv način.
Putem ove kreditne linije, Raiffeisen banka daje doprinos i podršku dugotrajnoj zaštiti okoliša, podstičući kupovinu proizvoda i uređaja sa efikasnim korištenjem energije.

Koje su Vaše koristi?

 

•    Povrat novca do 20% od iznosa kredita osim za kupovinu kućnih aparata/bijele tehnike*
•    Povoljni uslovi kreditiranja
•    Ušteda energije od 20% ili više
•    Zaštita životne sredine smanjenjem emisije gasova koji zagađuju okolinu i CO2
•    Povećanje vrijednosti nekretnine

*Kupovina kućnih aparata/bijele tehnike se može finansirati iz sredstava kredita, ali bez mogućnosti povrata novca do 20%.

Kamatna stopa

 
 • već od 4,49% (EKS 5,23%) - za mikro preduzeća i samostalne preduzetnike
 • već od 3,55% (EKS 4,07%) - za mala preduzeća
 • EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za fiksnu kamatnu stopu: za mikro preduzeća i samostalne preduzetnike  na iznos kredita 200.000 KM i period otplate 5 godina, a za mala preduzeća na iznos kredita 293.374,50 KM i period otplate 7 godina. 
 • u izračun EKS-a uključeni su nominalna kamatna stopa i naknada za obradu kredita

 

Ušteda energije

 

Minimalna ušteda energije na sredstvima koja su predmet kreditiranja treba iznositi 20% ili više, a provjeru uštede energije možete izvršiti uz pomoć prodajnog savjetnika u najbližoj poslovnici Raiffeisen banke.

 

Ponuda važi do 31.12.2022.

Mala i mikro preduzeća i samostalni preduzetnici

 • Šta se može finansirati?
  • •    Standardni projekti energetske efikasnosti čiju evaluaciju vrše prodajni savjetnici banke:

       Zamjena sistema grijanja
       Izolacija vanjskih zidova i krovova
       Podna izolacija
       Zamjena vanjskih prozora i vrata
       Zamjena starih radijatora sa novim koji su opremljeni sa termostatskim ventilima
       Zamjena pumpi centralnog grijanja
       Finansiranje objekata sa energetskim pasošem više energetske klase
       Zamjena konvencionalnog sistema grijanja toplotnom pumpom
       Ugradnja solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu
       Zamjena sijalica
       Kupovina bijele tehnike sa EU naljepnicom klase A+ i bolje (rashladni i klima uređaji, mašine za pranje veša i suđa, pećnice)*

    

   •    Nestandardni projekti energetske efikasnosti čiju evaluaciju vrše KfW savjetnici:

       Zamjena postojećih sistema grijanja, klimatizacije i ventilacije (HVAC), uvođenje sistema automatizacije, eksterna zaštita od sunca
       Zamjena postojećih i ugradnja složenih sistema grijanja i distribucije toplote
       Korištenje obnovljivih izvora energije od strane domaćinstava i preduzeća
       Zamjena kompleksnih sistema rasvjete

 • Koji su uslovi kreditiranja?
  • Iznos kredita:
       od KM 5.000 do KM 200.000 - za mikro preduzeća i samostalne preduzetnike
      od KM 10.000 do KM 293.374,50 - za mala preduzeća

   Rok otplate:
       do 5 godina - za mikro preduzeća i samostalne preduzetnike 
      do 7 godina - za mala preduzeća

   Grace period: do 6 mjeseci (grace period se ne primjenjuje na obračun i otplatu kamate)

   Rok korištenja: do 3 mjeseca 

   Dokumentacija:
       opšta dokumentacija za obradu kreditnog zahtjeva
       profakture/fakture
       dokumentacija za procjenu instrumenata obezbjeđenja

   Isplata kredita: na račun pravnog lica koje izdalo profakturu/fakturu

   Isplata povrata: na račun klijenta nakon što
       klijent dostavi banci fakturu kao dokaz da su sredstva uložena u skladu sa namjenom i
       banka potvrdi podudarnost dostavljene fakture sa ranije dostavljenom profakturom na osnovu koje je odobren kredit 

 • Primjer
  • 1.    Odlučili ste da u poslovnom objektu firme uradite:
       zamjenu sistema grijanja, 
       zamjenu vanjskih prozora i vrata te
       izolaciju vanjskih zidova i krova

   2.    Provjerili ste kod izvođača radova i ukupna cijena za navedeno bi iznosila KM 50.000

   3.    Ukoliko radove finansirate iz kredita za energetsku efikasnost, očekuje Vas povrat novca u iznosu od KM 10.000!

Na vrh