{}
Complementary Content
Tools

Često postavljena pitanja

Najčešće postavljena pitanja za mala i srednja preduzeća

Saznajte više

Često postavljena pitanja

 

Imate pitanja o uslugama banke za mala i srednja preduzeća, ili želite saznati koji je najlakši način poslovanja sa nama, u nastavku su najčešće postavljana pitanja naših klijenata.

Ukoliko i vi želite dopuniti listu pitanja i odgovora, molimo da nas kontaktirate putem besplatne Web Chat opcije na našoj web stranici ili pozivom na +387 (0) 33 75 50 45. Vaše pitanje ćemo također uvrstiti u ovaj dokment kako bi i ostalim klijentima pružili dodatnu informaciju.

Transakcijski račun

Izvodi

 • Na koji način mogu primati SWIFT potvrde?
  • SWIFT potvrde o odlivu i prilivu iz inostranstva možete primati:

   • putem e-maila
    

   Zahtjev za dostavu Vaše SWIFT potvrde možete preuzeti ovdje, a popunjen obrazac (potpisan i ovjeren) predajete u najbližoj poslovnici Banke.

 • Potreban mi je izvod za POS uređaj.
  • Zahtjev za generisanjem izvoda za POS uređaj možete podnijeti putem mail adrese: pos-izvodi.RBBH@raiffeisengroup.ba.

   Obavezna polja za unos:

   • naziv trgovca (kako je navedeno na slip-u),

   • broj klijenta MID (broj koji se nalazi na slipu, počinje sa 800xxxx ),

   • tačna e-mail adresa za dostavu izvoda.

   Dodatno, neophodno je navesti period ili određeni datum za koji je potreban izvod.

    

Internet bankarstvo za pravna lica (RBBHnet)

Uplata osnivačkog kapitala

 • Na koji način se vrši uplata osnivačkog kapitala ili dokapitalizacija?
  • REZIDENTI

   Fizičko lice

   Uplatu osnivačkog kapitala ili dokapitalizaciju možete izvršiti gotovinski na blagajni ili bezgotovinski prenosom sa računa u Raiffeisen banci ili nekoj drugoj banci.

   Pravno lice

   Ukoliko ste rezident pravno lice kao osnivač druge firme ili radite dokapitalizaciju druge firme, potrebno je da izvršite bezgotovinski prenos sredstava sa svog transakcijskog računa na račun te firme.

   Rezident fizičko lice je:

   • stanovnik Bosne i Hercegovine, koji navedeni status dokazuje ličnom kartom (CIPS) ili pasošem BiH izdatim od stra­­­ne nadležnog organa BiH;

   • posjeduje pasoš Bosne i Herce­govine koji je izdat od strane nadležnog organa, ambasade ili konzularnog predstav­ništva BiH, a nemaju prijavljeno mje­sto prebi­vališta/boravišta u BiH.

   Rezident pravno lice:

   • ima sjedište u Bosni i Hercegovini. Također, u ovu skupinu spadaju i predstavništva, podružnice i drugi organizacioni dijelovi stranih pravnih lica, poduzetnici (obrtnici i trgovci), koji samostalno obavljaju djelatnost radi sticanja dohotka, a upisani su u registar nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, što se dokazuje odgovarajućim izvodom iz evidencije nadležnog organa.

    

   NEREZIDENTI

   Ukoliko ste nerezident pravno ili fizičko lice uplatu možete vršiti gotovinski na blagajni kao i bezgotovinski uplatom iz inostranstva ili sa računa nerezidenta u zemlji.

   Nerezident fizičko lice je:

   • državljanin Bosne i Herce­go­vi­ne, koji navedeni status dokazuje ličnom kar­tom za strance koja je izdata od strane nad­lež­nog organa u BiH (CIPS) ili pasošem zemlje čiji je državljanin.

   Nerezident pravno lice je:

   • lice koje nije registrovano niti ima sjedište u Bosni i Hercegovini.

    

 • Na koji račun vršim uplatu?
  • Uplata unutar Bosne i Hercegovine

   •  Račun u korist  za uplate po osnovu osnivačkog uloga ili dokapitalizacije u zemlji  je transakcijski račun Raiffeisen banke 1610000000000011 sa pozivom na broj  660000107-4 koji je potrebno navesti u svrhu plaćanja.

   •  Neophodni podaci su i:  vrsta uplate (osnivački ulog ili dokapitalizacija), naziv firme koja se osniva ili dokapitalizira.

    

   Uplata iz inostranstva

   •  Račun u korist za uplate po osnovu osnivačkog uloga ili dokapitalizacije iz inostranstva  je BA391611000000938339 (SWIFT code: RZBABA2S) uz navođenje svrhe plaćanja.

   Neophodni podaci su i:  vrsta uplate (osnivački ulog ili dokapitalizacija), naziv firme koja se osniva ili dokapitalizira.

Polog pazara putem CASH POINT bankomata

 • Šta je CASH POINT bankomat i kako se koristi?
  • CASH POINT bankomat omogućava brzu i jednostavnu uplata pazara putem debitne kartice na bankomatu 24/7 bez čekanja u redu na šalteru Raiffeisen banke.

   Uplata na ovaj način se direktno knjiži na transakcijski račun pravnog lica (uplate izvršene radnim danima u periodu 08:00-19:30h se knjiže isti dan na račun, a uplate nakon navedenog vremenskog perioda se knjiže naredni radni dan).

   Uputstvo za korištenje CASH POINT bankomata možete preuzeti ovdje.  

Kredit

Trajni nalog

Potvrda o solventnosti

 • Kako mogu dobiti potvrdu o solventnosti?
  • Potvrdu o solvetnosti možete preuzeti u najbližoj poslovnici. Prilikom preuzimanja potvrde o solvetnosti potrebno je da dostavite zahtjev za izdavanje iste.

   Napomena:

   •  Zahtjev mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje prema rješenju o registraciji klijenta, te ovjeren pečatom koji je klijent deponovao na kartonu deponovanih potpisa

Reklamacija za biznis karticu

Izmjena kontakt telefona

 • Kako mogu promijeniti kontakt telefon?
  • Za promjenu kontakt telefona potrebno je da popunite obrazac za izmjenu podataka koji možete preuzeti ovdje.

   Nakon popunjavanja zahteva isti možete podnijeti ovdje

   Napomene:

   •  Zahtjev mora biti propisno potpisan od strane odgovornog lica za zastupanje firme sa Kartona deponovanih potpisa i ovjeren pečatom firme.

   •  Original zahtjev se dostavlja u poslovnicu Banke gdje je otvoren račun.

 

Na vrh