{}
Complementary Content
Tools
 

BH economic update - oktobar 2018. godine

 

U fokusu:

• Realna ekonomija: Ekonomija Bosne i Hercegovine je u drugom kvartalu 2018. godine ostvarila snažan rast od 3,4% yoy -  najviša stopa rasta još od prvog kvartala 2017. godine –  čime su značajno uvećani izgledi da će ukupni rast ekonomije u 2018. godini dostići našu prognoziranu stopu rasta od 3,0% yoy. U 2019. godini očekujemo sličnu ekonomsku dinamiku kao i u tekućoj godini (3,0% yoy), dok će postepeno usporavanje globalne ekonomije u periodu 2020-2021, takđer uticati na smanjenje ekonomske aktivnosti u BiH što će rezultirati usporavanjem rasta realnog BDP-a na nivo od 2,2% yoy.

• Inflacija: Prosječna stopa inflacije tokom prvih osam mjeseci 2018. godine je iznosila 1,3% yoy – što je u velikoj mjeri podstaknuto rastom cijena u oblasti transporta (7,5% yoy) -, te se približava našoj ciljnoj stopi inflacije od 1,5% yoy u ovoj godini. Inflatorni pritisak bi trebao ostati na umjerenom nivou od 2,0% yoy u periodu 2019/2020, te lagano usporiti u 2021. godini.

• Fiskalna stabilnost: Očekujemo da će nove vlade ubrzo nakon formiranja  ponovo pokrenuti pregovore sa MMF-om i da će BiH stupiti u novi MMF program već u 2019. godini.  MMF programi su do sada bili među ključnim pokretačima reformskih procesa i ključnim polugama ekonomske stabilnosti u zemlji. Stoga očekujemo da će opći budžetski balans BiH ostati u pozitivnoj teritoriji sa suficitom od oko 1% BDP-a u periodu 2019/2020.

• Bankarski sektor: Prvi indikatori bankarskog sektora za treći kvartal 2018. godine potvrdili su nastavak snažnog rasta kredita i depozita u avgustu 2018. godine (rast kredita od 6,8% yoy i depozita od 11,8% yoy). Očekivani rast ekonomije vođen izvozom, privatnom potrošnjom i bruto investicijama će rezultirati kontinuiranim rastom kredita i aktive bh. bankarskog sektora u 2019. godini, ali će taj rast i dalje ostati na nivou jednocifrenih stopa rasta (između 7% - 8%).

Na ovom linku možete pronaći Bosnia a. H. Economic Update CEE 19_10_2018

Na vrh