{}
Complementary Content
Tools
 

RBI Preliminarni rezultati za 2021. godinu

 

RBI PRELIMINARNI REZULTATI: KONSOLIDOVANA DOBIT 1,4 MILIJARDE EURA U 2021. 
IZNAD NIVOA PRIJE PANDEMIJE 

 

• Zahvaljujući ekonomskom oporavku na glavnim tržištima, konsolidovana dobit 1,4 milijarde EUR iznad nivoa prije pandemije
• Neto prihod po kamati zabilježio rast od 7 procenata u odnosu na prošlu godinu zahvaljujući rastu obima i višim ključnim stopama 
• Rekordni neto prihod po naknadama i provizijama od 1.985 miliona eura, rast za 18 procenata
• Koeficijent trošak/prihod 53,5 procenata
• Koeficijent rezervisanja 0,30 procenta, uključujući rezervisanja u fazama 1 i 2 za COVID-19 i geopolitička dešavanja 
• Rast kredita klijentima za 15 procenata, uključujući pravno lice u Bugarskoj  
• Neto kamatna marža stabilizovana na oko 2 procenta
• Koeficijent CET1 iznosi 13,1 procenat 
• Prijedlog dividende 1,15 po dionici, što odgovara koeficijentu isplate od 28 procenata

 

“Veoma smo zadovoljni rezultatima iz finansijske 2021. godine. Značajno smo povećali rezultat, izvršili akvizicije na strateškim tržištima, te smo na prvoj poziciji u ugovaranju održivih obveznica u SIE. Naše banke u Rusiji i Ukrajini su u dobrom stanju. Poslovanje se odvija na uobičajeni način, uprkos geopolitičkim tenzijama. Ipak, pažljivo pratimo razvoj situacije i već smo izvršili rezervisanja za drugu polovinu godine u skladu sa našom konzervativnom politikom rizika", izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a. 

Izgledi za 2022. godinu

U 2022. godini se očekuje visok jednocifreni procentualni rast, te srednji jednocifreni rast prihoda po naknadama. Očekivani rast kredita je u opsegu od 7 do 9 procenata. Očekujemo visok jednocifreni rast opštih administrativnih troškova, kao i dodatne troškove integracije od oko 100 miliona eura zbog akvizicija u Češkoj Republici (Equa bank) i u Srbiji (Crédit Agricole Srbija). Očekivani koeficijent trošak/prihod je 55 procenata, isključujući jednokratne troškove integracije. Očekivani koeficijent rezervisanja za 2022. godinu je 40 baznih poena.
Očekuje se konsolidovani povrat na kapital iznad našeg srednjeročnog cilja od 11 procenata, koji odražava dobit od prodaje supsidijarne banke u Bugarskoj. Očekivani koeficijent CET 1 je oko 13 procenata do kraja 2022. godine. Potencijalni geopolitički rizici, posebno u Istočnoj Evropi, nisu uvršteni u ovu smjernicu.
 

Na vrh