{}
Complementary Content
Tools

Prekoračenje po tekućem računu

Apliciraj online za prekoračenje po tekućem računu

Saznajte više

Apliciraj online

 

Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za prekoračenje po tekućem računu!

Osnovne informacije

 

Prekoračenje po tekućem računu predstavlja kreditni proizvod u vidu dodatnih sredstava  koja se nalaze na tekućem računu.

Sredstva se mogu  koristiti u skladu sa potrebama, a do visine odobrenog prekoračenja i bez prethodne najave Banci. Mjesečna kamata se obračunava isključivo na iskorištena sredstva.

Nije potrebno dokazivati namjenu korištenja sredstava po odobrenom prekoračenju.

Svaki priliv sredstava na račun smanjuje iskorištenost odobrenog prekoračenja što znači da ponovo  možete koristiti ta sredstava. Ne postoji mjesečna obaveza vraćanja glavnice duga.

Preduslov za odobrenje prekoračenja je da primate platu/penziju preko Raiffeisen banke. Iznos odobrenog prekoračenja se odobrava u visini 100% ili 200% od mjesečnih primanja.

Prvo odobreno prekoračenja važi mjesec dana, svako naredno revidiranje odnosno ponovno odobrenje prekoračenja se vrši automatski svakih 6 mjeseci u skladu sa posljednjom uplatom plate, uključujući uplatu toplog obroka i prevoza/penzije.

Ugovorite sastanak

 

Popunite formu  Ugovorite sastanak ili zatražite da Vas kontaktira uposlenik Banke, mi ćemo Vas pozvati u roku od 48 sati i odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Kontaktirajte me

 

Popunite formu Kontaktirajte me> kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 


Napomena: Popunjavanje iste je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.

Na vrh