{}
Complementary Content
Tools

Učinite nove prilike mogućim

Postanite klijent uz Paket usluga do 31.12.2023.

Saznajte više

Paket računa za penzionere

 

Odlaskom u penziju pred Vama su bezbrižni dani. Sada imate dosta slobodnog vremena, a kako biste isto što kvalitetnije proveli, brigu o Vašim finansijama prepustite nama. Paket računa za penzionere predstavlja mudro rješenje obzirom Vam pruža optimalnu kombinaciju finansijskih proizvoda i usluga.

Postanite klijent uz Paket usluga do 31.12.2023.

 • Ugovorite Paket usluga

  Ugovorite Paket usluga

  Ugovorite Paket usluga po Vašem izboru do 31.12.2023. godine.

 • Poklanjamo Vam 20 KM

  Poklanjamo Vam 20 KM

  Izvršite minimalno 2 transakcije** plaćanja putem Raiffeisen Mobilnog Bankarstva ili POS uređaja u mjesecu ugovaranja Paketa usluga i poklanjamo Vam 20 KM*** na novootvoreni račun u sklopu Paketa usluga!

 • Za 6 mjeseci ostvarite 120 KM

  Za 6 mjeseci ostvarite 120 KM

  Ukoliko i naredni mjesec izvršite 2 transakcije** na navedeni način, poklanjamo Vam dodatnih 20 KM***. Pravo na benefit važi 6 mjeseci počev od mjeseca u kojem ste ugovorili Paket i samo za one mjesece u kojima izvršite 2 transakcije** putem RMB aplikacije ili POS uređaja.

 • * Ponuda vrijedi samo za punoljetna fizička lica.

  ** Benefit u iznosu 20 KM važi samo za prve dvije transakcije u mjesecu.

  *** Sredstva će se uplatiti do 15. u narednom mjesecu na novootvoreni račun klijenta u sklopu Paketa usluga.

Ostvarite pogodnosti

 • Plaćajte jednostavnije i povoljnije

  Plaćajte jednostavnije i povoljnije

  Bilo da se nalazite u udobnosti vlastitog doma ili ste u pokretu, možete bez vremenskog ograničenja koristiti naše usluge Internet i mobilnog bankarstva, te vršiti plaćanja po naknadama čak do 80% nižim od naknada za plaćanja izvršena u poslovnicama Banke i to sve bez čekanja u redovima.

 • Uštedite za iznos mjesečne naknade

  Uštedite za iznos mjesečne naknade

  Napravite kombinaciju finansijskih proizvoda i usluga za koje ćete plaćati jedinstvenu mjesečnu naknadu, ostvarujući značajnu uštedu u odnosu na pojedinačno korištenje istih.

 • Budite sigurni

  Budite sigurni

  Samo u okviru paketa računa nudimo Vam osiguranje tekućeg računa / debitne kartice.

Kontaktirajte me

 

Popunite formu Kontaktirajte me> kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 


Napomena: Popunjavanje iste je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.

Paket PENZIONER … paket po Vašoj mjeri

 

Paketi računa

Više informacija o sadržaju paketa

 • Proizvodi i usluge u okviru Paketa
  • +Tekući račun / Debitna kartica 
   Izabrate Mastercard debitu karticu ili VISA Electron u svrhu uplata redovnih mjesečnih primanja, te obavljajte transakcijsko poslovanje (uplate, isplate i plaćanje roba/usluga) u visini raspoloživih sredstava na tekućem računu.

   +Dopušteno prekoračenje
   Ukoliko su Vam potrebna dodatna sredstva, a primate platu ili penziju preko Banke, možete aplicirati za odobrenje prekoračenja u visini jedne plate/penzije, u zavisnosti od ugovornog odnosa kojeg Banka ima sa Vašim poslodavcem.

   +Izvod po tekućem računu
   Izvodi su Vam dostupni putem printanog izvoda, e-izvoda ili mini izvoda na bankomatima. 

   +Trajni nalog
   Bilo koju obavezu možete realizovati putem Trajnog naloga. Na period koji Vi odabere vršit će se automatska uplata sredstava.

   + Raiffeisen Direkt Phone IVR - automatska provjera stanja računa putem telefona
   Usluga koja Vam omogućava automatsku provjeru stanja po računima svih Raiffeisen debitnih i kreditnih kartica, kao i stanje tekućih, žiro i štednih računa otvorenih u Raiffeisen banci putem telefona.

   +Raiffeisen Direkt SMS
   Provjerite stanja računa jednostavnim slanjem SMS poruke.

   +Internet bankarstvo
   Koristite Internet bankarstvo iz udobnosti vlastitog doma bez čekanja u posovnicama Banke.

 • PLUS pogodnosti u okviru Paketa
  • +BEZ NAKNADE za mjesečno vođenje avista računa
   Nemate obavezu plaćanja mjesečne naknade za vođenje avista računa.

   +NIŽA NAKNADA plaćanja za sve račune putem Internet bankarstva
   Putem Internet i mobilnog bankarstva možete obavljati transakcije u korist transakcijskih računa pravnih lica otvorenih u Banci i računa u drugim bankama u BiH i to do 77% povoljnijoj tarifi u odnosu na tarifu koja se primjenjuje na šalterima Banke.

 • UNIQA pogodnosti u okviru Paketa
  • +Pogodnosti prilikom zaključenja police dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
   Prilikom ugovaranja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja djece ili unučadi ostvarujete pogodnosti. Osigurati se mogu djeca u dobi od 0 do 17 godina.

   +Osiguranje Tekućeg računa / debitne kartice
   Kao korisnika tekućeg računa u okviru paketa osigurani ste od rizika života, a na osiguranu sumu definisanu u certifikatu o osiguranju kojeg potpisujete prilikom otvaranja računa.

Na vrh