{}
Complementary Content
Tools

Sigurnost plaćanja putem RBBH net servisa

Saznajte više

Internet bankarstvo RBBH

 

Banka garantuje za sigurnost transakcija!


Direktno pristupajte preko zvanične web stranice Banke sa početnom oznakom https:// (što je znak korištenja zaštićenog kriptiranog kanala između web servera Banke i vašeg Internet pretraživača). Potvrda identiteta kroz unos podataka za Raiffeisen Net servise koji su poznati samo Vama. Banka od Vas nikada neće tražiti:  PIN za kartice ili autentifikacijske uređaje/online servise RBBH; sigurnosni kod kartice; instalaciju nekog alata poslanog putem e-mail poruke.

 

Na vrh