{}
Complementary Content
Tools

Pohvale/Prijedlozi/Primjedbe/Pritužbe

Saznajte više

Pohvale/Prijedlozi/Primjedbe/Pritužbe

 

 

Poštovani klijenti,

Vaše zadovoljstvo našim uslugama cilj je kojem smo posvećeni u svakom aspektu našeg poslovanja. 

Svi prijedlozi, pohvale i pritužbe koje dobijemo od naših klijenata predstavljaju nam važne smjernice za dalje unapređenje, stoga ih redovno detaljno analiziramo i na osnovu njih poduzimamo korektivne aktivnosti.

Ukoliko nam želite uputiti prijedloge, pohvale I pritužbe, to možete učiniti na nekoliko načina:
> pozivom na broj Raiffeisen direkt info: 081 92 92 92
> popunjavanjem obrasca „ Prijedlozi, pohvale, pritužbe”  “ koji možete zatražiti od našeg zaposlenika u poslovnici i ubaciti  ga u kutiju namijenjenu za to koja se nalazi u svakoj našoj poslovnici
> slanjem pisma na Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, na adresu Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Grupa za rješavanje pritužbi klijenata”
> popunjavanjem online obrasca „Prijedlozi, pohvale, pritužbe” na ovom linku> 

Na ovaj način Banka zaprima i eventualne prituzbe koji se odnose na dobavljače/potencijalne dobavljače.

Napominjemo da ce sve informacije koje dobijemo od Vas, kao i Vaši lični podaci biti tretirani kao povjerljivi.

Bitno nam je da svi naši postojeći, kao i budući klijenti znaju da ćemo sve prijedloge, pohvale I pritužbe razmotriti i odgovoriti u što kraćem roku, a u skladu sa važećim propisima regulatornih tijela.

Proces postupanja sa zaprimljenim prituzbama  pogledajte klikom OVDJE

S poštovanjem,

Vaša Raiffeisen BANK

 

NAPOMENA: Povjerilac/Banka je dužan/a dostaviti odgovor klijentu u roku od 30 dana (za Federaciju BiH i Brčko distrikt BiH) i 15 dana (za Republiku Srpsku) od dana podnošenja pismenog prigovora, na način kojim se potvrđuje njegov prijem.

 

Na vrh