{}
Complementary Content
Tools

Želite postati dio Raiffeisen tima?!

Saznajte više

Želite postati dio Raiffeisen tima?!

 

U slučaju da u Banci nema otvorenih oglasa možete poslati popunjen prijavni obrazac koji će biti uvršten u našu arhivu.

Banka zadržava pravo prema kandidatima koji su poslali svoju aplikaciju, da ih kontaktira samo u slučaju objektivne potrebe za zapošljavanjem kadrova traženog profila.

Molimo Vas da odgovorite na svako pitanje jasno i u potpunosti. Pažljivo pročitajte i unesite podatke u tabele.

Popunjen prijavni obrazac možete i odštampati, te poslati poštom na adresu:

  • Zmaja od Bosne bb
  • Odjeljenje za kadrovske poslove
  • 71 000 Sarajevo
 

Na vrh