{}
Complementary Content
Tools

 

Raiffeisen BANK kao siguran i svjetski priznat partner sa zadovoljstvom svojim partnerima može ponuditi raznovrstan spektar proizvoda koji obuhvata različita rješenja - od jednostavnih i osnovnih bankarskih rješenja do složenog strukturiranog finansiranja. Pružamo Vam cjelovite usluge upravljanja gotovinom, finansiranje, skrbništvo, usluge na tržištu kapitala i savjetovanje.

Prednosti

 • Vrhunska usluga koja prati Vaše poslovanje

 • Individualan pristup 

 • Snažno prisustvo i dugogodišnje iskustvo Raiffeisen BANK u pružanju usluga finansijskim institucijama

 • Redovna i bliska interakcija

Usluge i proizvodi koje nudimo

 • Transakcijsko poslovanje
  • Otvaranjem transakcijskog računa omogućeno Vam je obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa u konvertibilnim markama  i drugim valutama te korištenje brojnih drugih usluga uz račun. Na raspolaganju su vam i različite usluge zasnovane na savremenim tehnološkim rješenjima, a sve kako biste svoje financijsko poslovanje obavljali bez vremenskih i prostornih ograničenja, brzo, jednostavno i sigurno.

 • Finansiranje
  • Nudimo Vam sveobuhvatan izbor proizvoda u dijelu finansiranja, od jednostavnog do složenog finansiranja, rješenja za strukturirano finansiranje, koji pružaju više od klasičnog kreditiranja.

 • Depoziti
  • U ponudi su namjenska ili nenamjenska oročenja u konvertibilnim markama ili u eurima.

   Oročenja mogu biti standardna - depozit koji vam se po dospijeću isplaćuje na račun i Flexi ili Flexi plus depoziti koji omogućavaju više uplata/ isplata tokom trajanja oročenja.

 • Online usluge
  • Usluga Internet bankarstva za pravna lica vam osigurava brz, jednostavan i siguran uvid u vaše poslovanje s Raiffeisen BANK. Putem ove usluge ostvarujete direktan pristup vlastitim računima 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici uz maksimalnu sigurnost i primjenu najsavremenijih zaštitnih tehnologija.

 • Prihvat kartica
  • POS (Point of sale) terminali su uređaji na kojima se vrši plaćanje roba i usluga putem platnih kartica. Paralelno s razvojem novih proizvoda u segmentu platnih kartica Raiffeisen BANK instaliranjem POS terminala svojim klijentima omogućava izvršavanje bezgotovinskih transakcija sa svojim kupcima.

 • Kupoprodaja deviza
  • Kupoprodaja deviza po tržišnim cijenama.

 • Usluge na tržištu kapitala
  • Uređenje emisije vrijednosnih papira, savjetovanje pri korporativnim radnjama, razne vrste analiza. 

 • Usluge s vrijednosnim papirima
  • Brokerske, skrbničke, depozitarske usluge, administracija fondova, usluga agent emisije, finansijsko savjetovanje, istraživanje i analize.

 • Ko su korisnici naših usluga?
  • Naš cilj je svakodnevnim poslovanjem uspostavljati što kvalitetnije odnose i saradnju sa sadašnjim i budućim klijentima, finansijskim institucijama u Bosni i Hercegovini, kao što su:

   Mikrokreditne organizacije
   Osiguravajuće kuće
   Leasing kuće
   Investicijski fondovi i društva za upravljanje investicijskim fondovima
   Druge nebankarske finansijske institucije

Kontaktirajte nas

 • Amela Torlaković
  • Šef Finansijskih institucija
   E-mail: amela.torlakovic@raiffeisengroup.ba
   Tel: +387 33 287 734

 • Edina Hujić
  • Viši rukovodilac odnosa sa finansijskim institucijama
   E-mail: edina.hujic@raiffeisengroup.ba 
   Tel: +387 33 287 487

 • Dragomir Grgić
  • Viši rukovodilac odnosa sa finansijskim institucijama
   E-mail: dragomir.grgic@raiffeisengroup.ba
   Tel: +387 33 287 126

 

Na vrh