{}
Complementary Content
Tools

Kreditna linija EBRD - Žene u biznisu

Find out more

Proizvod za SE segment klijenata

Parametri proizvoda za Micro klijente

 

Za detaljnije informacije o kreditima iz kreditne linije EBRD WiB se možete obratiti svom rukovodiocu za prodaju SME klijentima ili jednom od regionalnih rukovodilaca za podršku prodaji: 
• Mostar - ANITA BEVANDA, putem e-mail adrese: anita.bevanda@raiffeisengroup.ba,  
• Banja Luka - DRAŽANA VUČIC, putem e-mail adrese: drazana.vucic@raiffeisengroup.ba,  
• Tuzla - ŠEJLA ŠIPRAGA, putem e-mail adrese: sejla.sipraga@raiffeisengroup.ba
• Sarajevo - SENIJA HUSKO, putem e-mail adrese: senija.husko@raiffeisengroup.ba,  
• Bihać - MUAMER MUJIĆ, putem e-mail adrese: muamer.mujic@raiffeisengroup.ba
• Zenica - ALISA SAKIĆ, putem e-mail adrese: alisa.sakic@raiffeisengroup.ba.  
 

 

Top