{}
Complementary Content
Tools

Sustainability Strategy

Find out more

Upravljanje održivošću

 

Upravljanje održivošću je temeljni osnov Raiffeisen grupacije te mjerilo našeg korporativnog uspjeha.

•  Za nas upravljanje održivošću podrazumijeva odgovorno poslovanje na dugoročnoj osnovi, koje je bazirano na ekonomski pozitivnim rezultatima, uz odgovorno ponašanje prema zajednici u kojoj djelujemo, te okolišu. Na ovaj način, više od 130 godina kombinujemo ostvarenje finansijskog uspjeha s društvenom odgovornošću.

• Strategiju održivosti Raiffeisen grupacije uspostavio je Friedrich Wilhelm Raiffeisen, osnivač Banke, koji je, kao jedan od prvih odgovornih bankara, pokazao da održivo upravljanje tokovima novca kreira dodatne vrijednosti, te da je značajno za sve učesnike.

• Finansijski sektor se svakodnevno suočava sa brojnim izazovima koji proizilaze iz brojnih internih i eksternih uticaja,  stoga kontinuirano prilagođavamo naš poslovni model ovim promjenama. Na taj način, za naše interesne grupe: klijente, zajednicu u kojoj djelujemo, dioničare, vlasnike i druge zainteresovane strane, stvaramo važne, održive, dodatne vrijednosti, pri čemu ekonomska, društvena i okolišna odgovornost čine jednu cjelinu.

 

Naša osnovna tri stuba strategije održivosti su predstavljena na dijagramu u nastavku prema cjelinama:
• Odgovorni bankar
• Fer partner
• Uključeni građanin

 Upravljanje održivošću - O nama

Top