{}
Complementary Content
Tools

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava EIF COSME

Find out more

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava EIF COSME

 

Vrsta kredita

- finansiranje trajnih obrtnih sredstava od 36 do 48 mjeseci

Namjena kredita

- podrška poslovanju SME kompanija

Iznos kredita

- za MICRO segment klijenata

min. KM 5.000

max. KM 200.000 (102.000 EUR)

- za SE segment klijenata

min. KM 10,000.00

max. 293.374,50 KM (150.000 EUR)

Krajnji rok do kojeg se mogu plasirati kreditna sredstva:

- 15.07.2023. godine

Ciljna grupa:

- kompanije (postojeći i novi klijenti) sa najviše 499 zaposlenika koje posluju duže od 24 mjeseca.

 

Top