{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen EURO BOND

Želite veći prinos? Želite štediti u Euro valuti?

Find out more

Raiffeisen EURO BOND

 

Želite veći prinos? Želite štediti u Euro valuti? Za Vas je Raiffeisen EURO BOND, fond namjenjen srednjoročnom ulaganju?

Apliciraj online

 

Aplicirajte online za investicijske proizvode već sada!. Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za investicijske proizvode, uz samo jednu posjetu poslovnici Banke i to prilikom potpisivanja ugovora.

 

Raiffeisen EURO BOND namijenjen klijentima koji preferiraju štednju u Euro valuti i namjeravaju štediti u srednjem vremenskom periodu (od 1 do 3 godine) te u tom periodu zahtijevaju viši prinos u odnosu na Fond Raiffeisen CASH i kojima odgovara investicijski cilj Fonda Raiffeisen EURO BOND. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, klijenti moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti uslijed promjena kamatnih stopa i s tim povezane moguće gubitke.

Osnovni podaci

 
Vrsta fonda:Obveznički
Investicijski cilj:Ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR
Kome je namijenjen:Investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:25,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,50% za ulaganja kraća od šest mjeseci
0,00% za ulaganja duža od šest mjeseci
Naknada za upravljanje:Najviše 1,50% godišnje od ukupne imovine Fonda.

 

Strategija ulaganja

 

Top