{}
Complementary Content
Tools

Krediti za energetsku efikasnost

Find out more

Efikasno planiraj i povrat novca biraj!

 

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina je uz podršku KfW razvojne banke uvela novu kreditnu liniju za finansiranje investicija u energetsku efikasnost i projekata koji generišu energetske uštede.  Cilj je promocija efikasnog korištenja energije u Bosni i Hercegovini na održiv način.
Putem ove kreditne linije, Raiffeisen banka daje doprinos i podršku dugotrajnoj zaštiti okoliša, podstičući kupovinu proizvoda i uređaja sa efikasnim korištenjem energije.

Koje su Vaše koristi?

 

•    Povrat novca do 20% od iznosa kredita osim za kupovinu kućnih aparata/bijele tehnike*
•    Povoljni uslovi kreditiranja
•    Ušteda energije od 20% ili više
•    Zaštita životne sredine smanjenjem emisije gasova koji zagađuju okolinu i CO2
•    Povećanje vrijednosti nekretnine

*Kupovina kućnih aparata/bijele tehnike se može finansirati iz sredstava kredita, ali bez mogućnosti povrata novca do 20%.

 

Ušteda energije

 

Minimalna ušteda energije na sredstvima koja su predmet kreditiranja treba iznositi 20% ili više, a provjeru uštede energije možete izvršiti uz pomoć prodajnog savjetnika u najbližoj poslovnici Raiffeisen banke.

 

Namjenski krediti za adaptaciju / rekonstrukciju stambene jedinice uz energetsku efikasnost

Fizička lica

Kamatna stopa

 
  • fiksna već od 4,49% (EKS 6,27%)
  • EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 5 godina i iznos kredita od 39.100 KM
  • U izračun EKS-a uključeni su: nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kredita, trošak mjenica i naknada za osiguranje kredita.

 

Stambeni kredit za kupovinu postojeće stambene jedinice sa energetskim certifikatom

Fizička lica

Kamatna stopa

 
  • fiksna već od 4,49% (EKS 5,81%)
  • EKS – efektivna kamatna stopa je izračunata za period od 5 godina i iznos kredita od 97.790 KM
  • U izračun EKS-a uključeni su: nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kredita, trošak mjenica, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.
 

Top