{}
Complementary Content
Tools
 

Ugovorite/dogovorite sastanak

 

Popunite dole navedene podatke, pozvat ćemo Vas u roku od 48 sati i odgovoriti na sva Vaša pitanja.

 

Podaci o firmi

Da li ste klijent Raiffeisen banke?

Podaci o kontakt osobi

Podaci o sastanku

Zainteresovani ste za:
Vrsta sastanka
Uslovi korištenja ove usluge Raiffeisen Banke

“Odabirom opcije Saglasan/Saglasna sa uslovima korištenja” podnošenjem zahtjeva klijent daje svoju izričitu saglasnost da Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina prikuplja, obrađuje i koristi sve lične podatke dobivene popunjavanjem određenih rubrika.
Saglasno naprijed navedenom klijent izričito ovlašćuje Banku da može:
•             u okviru i za potrebe obavljanja redovnih poslova Banke, preduzimati sve radnje koje se odnose na obradu, uvid i pristup podacima navedenim u prethodnom stavu;
•             omogućiti obradu, uvid i pristup podacima iz prethodnog stava, povezanim pravnim licima Banke i to: Raiffeisen Leasing d.o.o Sarajevo, RL Assistance Member of Raiffeisen Group d.o.o. Sarajevo, Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo, te Raiffeisen Bank International AG, 
te daje saglasnost da mu se naprijed navedena pravna lica mogu obraćati pisanim putem na navedenu adresu, telefonski ili elektronskom poštom, kao i da mogu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi;
•             omogućiti pristup podacima iz prethodnog stava nadležnim državnim organima, finansijskim institucijama, revizorskim subjektima, odnosno subjektima/trećim licima koja je Banka obavezna omogućiti, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima.”

Na vrh
 
Na vrh