Za pristup trebate imati omogućen JavaScript u browseru. / You need to enable JavaScript to visit this website.
{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen EURO BOND

Želite veći prinos? Želite štediti u Euro valuti?

Find out more

Raiffeisen EURO BOND

 

Želite veći prinos? Želite štediti u Euro valuti? Za Vas je Raiffeisen EURO BOND, fond namjenjen srednjoročnom ulaganju?

 

Raiffeisen EURO BOND namijenjen klijentima koji preferiraju štednju u Euro valuti i namjeravaju štediti u srednjem vremenskom periodu (od 1 do 3 godine) te u tom periodu zahtijevaju viši prinos u odnosu na Fond Raiffeisen CASH i kojima odgovara investicijski cilj Fonda Raiffeisen EURO BOND. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, klijenti moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti uslijed promjena kamatnih stopa i s tim povezane moguće gubitke.

Osnovni podaci

 
Vrsta fonda:Obveznički
Investicijski cilj:Ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR
Kome je namijenjen:Investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:25,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,50% za ulaganja kraća od šest mjeseci
0,00% za ulaganja duža od šest mjeseci
Naknada za upravljanje:Najviše 1,50% godišnje od ukupne imovine Fonda.

 

Strategija ulaganja

 

Top