{}
Complementary Content
Tools

Raiffeisen istraživanja

 

Naš tim analitičara priprema razne vrste analiza koje vam mogu pomoći u  upravljanju svojim poslovnim i investicijskim planovima te u donošenju važnih poslovnih odluka!

  • Redovne sedmične, mjesečne i kvartalne makroekonomske analize i prognoze o kretanju BH ekonomije, bankarskog sektora, tržišta obveznica i dionica
  • Izradu sektorskih analiza (drvna industrija, autoindustrija, metalna industrija, građevinarstvo i sl.)
  • Izradu analiza pojedinačnih vrijednosnih papira i kompanija sa domaćih ili stranih tržišta u cilju investionog ulaganja
  • Izradu analiza i prognoza kretanja ključnih indikatora na stranim financijskim tržištima – kretanje ključnih valutnih parova (EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP), kretanje kamatnih stopa (EURIBOR, prinosi na obvezničkom tržištu), kretanje indeksa razvijenih evropskih tržišta kapitala, kretanje cijene određenih berzanskih roba (zlato, aluminij, nafta i sl).
  • Izrada analiza u skladu sa potrebom klijenta
 

Top