{}
Complementary Content
Tools
 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta Energopetrol dd Sarajevo

 

Energopetrol d.d. Sarajevo, Maršala Tita br. 36, 71000 Sarajevo, objavljuje da je dana 01.02.2018. godine uspješno završeno povećanje kapitala emitenta u registru kod Komisije za vrijednosne papire FBiH u iznosu od 131.000.000 KM emisijom dionica putema javne prodaje i to emisijom 10.480.000 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 12,50 KM. Nakon upisa povećanja kapitala osnovni kapital emitenta iznosi 199.661.525 KM podijeljen na 15.972.922 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti 12,50 KM.

U postupku emisije redovnih (običnih) dionica putem Javne ponude, usluge agenta emisije i banke depozitara je obavljala Raiffeisen BANK dd BiH.

Više detalja možete naći u prilogu objave.

Na vrh