Pratite nas
Raiffeisen Facebook Raiffeisen Youtube Raiffeisen Viber Raiffeisen LinkedIn


Kontakt

Raiffeisen BANK dd
Bosna i Hercegovina

 Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Raiffeisen direkt info
+387 81 92 92 92

E-mail:
info.rbbh@raiffeisengroup.ba

Fax: +387 33 21 38 51
SWIFT: RZBABA2S


H. Stepic CEE Charity
Raiffeisen H.Stepic
Detaljan pregled prometa na SASE
Odaberite datum:
Od:
Do:
Kursna lista sa SASE
Naziv
Cijena
Promjena (cijene)%
Promet
ZIF BIG Investic
2.3
(-9.09)
1
FBiH obveznice r
96.77
(2.74)
2
FBiH obveznice r
95.48
(2.69)
2
FBiH obveznice r
94.36
(2.78)
2
BH Telecom d.d.
15.5
(0.06)
10
Energoinvest d.d
1.17
(2.55)
4
JP Elektroprivre
10.7
(0.94)
2
RMU Banovici dd
10.9
(0)
1
Sarajevo osigura
6.3
(9.57)
2
Saniteks d.d. Ve
11.52
(20)
3
Trgovina BORAC d
2
(0)
2
Unioninvestplast
40.8
(-2.86)
2
Interšped dd Sa
40
(0)
7
Hidrogradnja d.d
0.31
(-13.89)
1
DOBITNIK&GUBITNIK DANA
STVKRK4
20%
UNPLR
-2.86%
SOSOR
9.57%
BIGFRK3
-9.09%
FBIHK1E
2.78%
HDGSR
-13.89%
FBIHK1C
2.74%
%
FBIHK1D
2.69%
%
%
%
Kursna lista
Konvertor valuta
Vrijednosti
konvertuj iz
konvertuj u
Konvertor je informativnog karaktera i u prikazanom iznosu nisu uračunate naknade banke za konverziju valuta