{}
Complementary Content
Tools

Poslujte sa nama

 

Dugogodišnji rad i iskustvo naše grupe Funding i finansijske institucije na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, rezultirao je razgranatom mrežom od 700 korespondentnih odnosa sa bankama u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Naš cilj je klijentima pružiti najbolju uslugu prilikom obavljanja njihovih svakodnevnih poslova.

Usluge koje pružamo

 • Otvaranje loro računa

  Otvaranje loro računa

 • Zaključivanje ugovora za MT101

  Zaključivanje ugovora za MT101

 • Direktne konfirmacije garancija i akreditiva

  Direktne konfirmacije garancija i akreditiva

 • Trgovačke olakšice

  Trgovačke olakšice

Kontakt

 • Amela Torlaković
  • Šef Finansijskih institucija
   E-mail: amela.torlakovic@raiffeisengroup.ba
   Tel: +387 33 287 734

 • Edina Hujić
  • Viši rukovodilac odnosa sa finansijskim institucijama
   E-mail: edina.hujic@raiffeisengroup.ba 
   Tel: +387 33 287 487

 • Dragomir Grgić
  • Viši rukovodilac odnosa sa finansijskim institucijama
   E-mail: dragomir.grgic@raiffeisengroup.ba
   Tel: +387 33 287 126

Na vrh