{}
Complementary Content
Tools

Mjesečni kalendar ključnih ekonomskih objava u BiH

Saznajte više

Mjesečni kalendar ključnih ekonomskih objava u BiH

 
DatumInstitucijaIndikatorTip publikacijeReferentni period
2/7/18CBBHMonetarni pregledMjesečno saoštenjeDec-17
2/7/18CBBHKonsolidovani bilanca poslovnih banaka BiHMjesečno saoštenjeDec-17
2/7/18CBBHUkupni krediti i depoziti komercijalnih banakaMjesečno saoštenjeDec-17
2/7/18CBBHDevizne rezerve Centralne banke BiHMjesečno saoštenjeDec-17
2/7/18CBBHPregled prosječnih srednjih kursevaMjesečno saoštenjeDec-17
2/7/18CBBHStatistika kamatnih stopaMjesečno saoštenjeDec-17
2/15/18BHASProsječne mjesečne  neto plaće zaposlenihMjesečno saoštenjeDec-17
2/15/18BHASProsječne mjesečne bruto plaće zaposlenihMjesečno saoštenjeDec-17
2/20/18BHASStatistika turizma: dolasci i noćenja turista u BiHMjesečno saoštenjeDec-17
2/20/18BHASZaposleni po djelatnostimaMjesečno saoštenjeDec-17
2/20/18BHASRegistrovana nezaposlenostMjesečno saoštenjeDec-17
2/20/18BHASRobna razmjena BiH s inostranstvomMjesečno saoštenjeJan-17
2/20/18BHASIndeks potrošačkih cijena(CPI)Mjesečno saoštenjeJan-17
2/20/18BHASIndeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda (PPI)Mjesečno saoštenjeJan-17
2/23/18BHASIndeks obima industrijske proizvodnjeMjesečno saoštenjeJan-17
2/23/18BHASIndeks prometa distributivne trgovine u BiHMjesečno saoštenjeJan-17
2/23/18BHASGrađevinski radovi u inostranstvu od strane preduzeća iz BiHKvartalno saopštenjeQ4 2017
2/23/18BHASIndeks proizvodnje u građevinarstvu u BiHKvartalno saopštenjeQ4 2017
 

Na vrh